Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo bồi dưỡng công chức kiểm lâm năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao, kế hoạch đào tạo đã được Giám đốc phê duyệt, ngày 25 tháng 6 năm 2012 Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng công chức Kiểm lâm thuộc Cơ sở 2 - Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Khu Bào tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tổ chức khai giảng lớp Bồ dưỡng ngạch Kiểm lâm viên tại Thị Trấn Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.
Dự khai giảng lớp học có thầy Phạm Bá Hanh, Phó giám đốc Cơ sở 2, thầy Lê Hồng Việt, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng công chức Kiểm lâm, quý thầy cô tham gia giảng dạy lớp. Về phía Khu Bảo tồn có ông Nguyễn Minh Tâm Phó giám đốc, các đồng chí lãnh đạo Hạt kiểm lâm, lãnh đạo một số phòng ban cùng toàn thể 52 học viên lớp học.

Thầy Phạm Bá Hanh, Phó giám đốc phát biểu khai giảng lớp học. Trong bài phát biểu trình bày khái quát về tình hình tổ chức đào tạo của Cơ sở 2, Những nhiệm vụ của trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng công chức kiểm lâm theo quyết định số 4368/QĐ-BNN ngày 19/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đó là:

1. Đào tạo, bồi dưỡng các trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh của các ngạch công chức kiểm lâm.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự, huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho đội ngũ công chức kiểm lâm.

3. Bồi dưỡng các chuyên đề PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, khuyến nông, khuyến lâm và các chuyên đề khác phục vụ công tác quản lý và phát triển vốn rừng.

4. Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng CCKL.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm phát biểu trong đó thông tin về tình hình Khu bảo tồn là khu vực có diện tích rừng, diện tích mặt nước lớn, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức lớp, tạo điều kiện cho cán bộ công chức kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn được tham gia lớp học, chỉ đạo cán bộ trong việc phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai các điều kiện về cơ sở phục vụ học tập, thực tập cho lớp học.

Thầy Lê Hồng Việt phổ biến kế hoạch học tập, nội quy, công tác tổ chức lớp, trong đó nhấn mạnh: Mỗi học viên phải đảm bảo đủ thời gian học, tham gia và đạt trong kỳ thi các học phần, trong quá trình học được cấp toàn bộ tài liệu học tập và được Giám đốc Cơ sở 2 cấp chứng chỉ nếu hoàn thành khoá học.

Lớp học sẽ được tổ chức học các nội dung:

Phần 1: Nhà nước và pháp luật.

Phần 2: Pháp luật ứng dụng trong lâm nghiệp.

Phần 3: Nghiệp vụ chuyên ngành.

Phần 4: Các chuyên đề bổ trợ.

Sau phần khai giảng lớp học được tổ chức học ngay theo đúng kế hoạch.

Ban biên tập