Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp tổ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Cao học đợt 2 năm 2012. Trong các ngày 23 và 24 tháng 6 nhà trường tổ chức cho 41 học viên khối Kinh tế, các ngày 27,28 tổ chức cho 35 học viên khối Kỹ thuật.

Thành viên các Hội đồng chấm luận văn khối Kinh tế gồm: PGS.TS Nguyễn văn Tuấn, PGS.TS Đinh Phi Hổ, PGS.TS Lê Trọng Hùng, PGS.TS Võ Thành Danh, TS. Nguyễn Quang Hà, TS. Trần Hữu Dào, TS. Nguyễn Thắng, TS. Nguyễn Văn Ngãi, TS. Lê Minh Chính, TS. Nguyễn Nghĩa Biên, TS.Nguyễn Văn Hà, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương, TS. Nguyễn Phúc Thọ, TS. Lê Thu Huyền, TS. Trần Thị Thu Thủy, TS. Nguyễn Ngọc Thùy, TS. Quan Minh Nhựt, TS. Lê Quang Thông.

Thành viên các Hội đồng chấm luận văn khối Kỹ thuật gồm: GS.TS. Vũ Tiến Hinh, PGS.TS Trần Hữu Hữu Viên, PGS.TS Phạm Văn Điển, PGS.TS Phạm Xuân Hoàn, PGS.TS Nguyễn Thế Nhã, PGS.TS Nguyễn Văn Thêm, PGS.TS Vũ Nhâm, T.S Nguyễn Trọng Bình, T.S Phạm Thế Dũng, T.S Lê Sỹ Việt, T.S Bùi Việt Hải, T.S Phùng Văn Khoa, T.S Bùi Thế Đồi, T.S  Đỗ Anh Tuân, T.S. Đồng Thanh Hải, T.S. Lê Xuân Trường, T.S. Viên Ngọc Nam, T.S. Trần Quang Bảo.

Do có sự chuẩn bị tốt từ phía nhà trường, các thành viên Hội đồng, các học viên nên quá trình tổ chức diễn ra đúng như kế hoạch. Các luận văn cũng rất đa dạng, đề cập về nhiều vấn đề về vấn đề quản lý kinh tế trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp mà cả trong lĩnh vực đào tạo nhằm vào đối tượng nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhiều đề tài đã nghiên cứu sâu về các giải pháp kỹ thuật trong tổ chức sản xuất kinh doanh, trong quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong sử lý nhằm hạn chế thiên tai ô nhiễm môi trường ….

Có nhiều luận văn được các thành viên Hội đồng đánh giá cao cả về mặt lý luận, tính thực tiễn và khả năng áp dụng trong xã hội.

Qua không khí phấn khởi, cởi mở cả về phía người bảo vệ và người đánh giá tin rằng sẽ có nhiều luận văn đạt điểm khá và giỏi. Kết quả học tập của học viên Cao học sau mỗi khóa học ngày càng khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh phía Nam của Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp.

Xin được chúc mừng các học viên Cao học đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp trong dịp này, chúc mừng nhà trường ngày càng có nhiều học viên Cao học và Nghiên cứu sinh về với nhà trường. Chính kết quả học tập của học viên Sau đại học đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ


Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Hội đồng chúc mừng các học viên bảo vệ thành công luận văn

Ban biên tập