Ngày 27 tháng 8 năm 2012 Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên mở tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng công chức kiểm lâm.

Dự lễ khai giảng có thầy T.S Nguyễn Quang Hà, phó Hiệu trưởng, Giám đốc Cơ sở 2, thầy Phạm Bá Hanh, phó giám đốc Cơ sở 2, thầy Hồ Sỹ Tương, Trưởng ban Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng công chức kiểm lâm, một số thầy giáo bộ môn cùng đông đủ anh chị em học viên lớp học.

Theo quyết định số 4368 ngày 19/09/ 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thì Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng công chức kiểm lâm có các nhiệm vụ:

1. Đào tạo, bồi dưỡng các trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh của các ngạch công chức kiểm lâm.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự, huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho đội ngũ công chức kiểm lâm.

3. Bồi dưỡng các chuyên đề PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, khuyến nông, khuyến lâm và các chuyên đề khác phục vụ công tác quản lý và phát triển vốn rừng

4. Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng CCKL.

Cho đến nay Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng CCKL đã mở ra nhiều lớp như Bồi dưỡng nghiệp vụ KLĐB, Bồi dưỡng KLV, KLV sơ cấp, Võ thuật KL, Phòng cháy chữa cháy rừng, Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng …vv..cho hàng ngàn lượt cán bộ công chức kiểm lâm và cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở khu vực phía Nam.

Lớp học gồm hơn 40 học. Hầu hết học viên tham dự lớp này đã tốt nghiệp Đại học, một số đang theo học Cao học, là những công chức kiểm lâm được chọn từ đội ngũ công chức kiểm lâm của các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chương trình học tập của lớp học sẽ thực hiện đúng chương trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định đối với ngạch Kiểm lâm viên. Người học sau khi hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ là một trong những điều kiện để công chức kiểm lâm được dự thi tuyển hoặc dự xét vào ngạch Kiểm lâm viên.

Ngay sau khai mạc lớp học được tổ chức học ngay. Được biết hướng dẫn lớp học là các giảng viên của Trường An ninh phía Nam, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp và một số giảng viên thỉnh giảng khác.

Lớp học sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Nam nhằm đáp ứng yêu cầu Bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cho đất nước.

Ban biên tập.