Ngày 25 tháng 8 năm 2012 Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên trung cấp mở tại Thị trấn Vĩnh Cửu huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

Dự lễ về phía Khu Bảo tồn có ông Phạm Thanh Sơn, Phó giám đốc, Ông Tô Bá Thanh, Phó giám đốc. Về phía nhà trường có thầy Phạm Bá Hanh, phó giám đốc Cơ sở 2, thầy Hồ Sỹ Tương, Trưởng ban Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng công chức kiểm lâm, một số thầy giáo bộ môn cùng đông đủ anh chị em học viên lớp học.

Lớp học gồm 60 học viên. Hầu hết học viên tham dự lớp này đã tốt nghiệp trung cấp Lâm nghiệp, một số tốt nghiệp Đại học hoặc đang học đại học, là những công chức kiểm lâm và cán bộ quản lý bảo vệ rừng được chọn từ các Vườn quốc gia, Khu Bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Lớp học đã thực hiện đúng chương trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định đối với ngạch Kiểm lâm viên trung cấp. Kết quả có 54 học viên hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu được nhà trường cấp chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ là một trong những điều kiện để công chức kiểm lâm được dự thi tuyển hoặc dự xét vào ngạch Kiểm lâm viên trung cấp.

Có 10 học viên tiêu biểu có kết quả học tập khá giỏi được giám đốc Cơ sở 2 tặng giấy khen và phần thưởng.

Sau lớp học chắc chắn nhiều học viên sẽ được các địa phương xét chuyển xếp vào ngạch Kiểm lâm viên trung cấp.

Lớp học góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Kiểm lâm và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Nam.

Ban biên tập.