Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng ngày 6 tháng 9 năm 2012 cùng với cả nước khai giảng năm học mới, Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa học cho học sinh khối Trung cấp chuyên nghiệp nhập học đợt I năm học 2012 – 2013.Dự khai mạc có thầy Phạm Bá Hanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Cơ sở 2, một số cán bộ, giáo viên là trưởng các đơn vị trực thuộc Cơ sở 2 cùng toàn thể các em học sinh khóa 38 bậc trung cấp chuyên nghiệp nhập học đợt I.

Sau các nghi thức tổ chức lớp học, thầy Phạm Bá Hanh phát biểu khai mạc lớp học. Trong phát biểu thầy đã giới thiệu về nhà trường, về Cơ sở 2, thông tin khái quát về tình hình tổ chức đào tạo của Cơ sớ 2, quán triệt mục đích yêu cầu của lớp học, các nội dung chính sẽ được học tập tại lớp học.

Thầy Nguyễn Hạnh Tâm, phó trưởng ban Chính trị công tác HSSV phổ biến kế hoạch học tập, tổ chức lớp học, các yêu cầu khi làm bài thu hoạch, cách đánh giá ghi nhận kết quả học tập, phân chia đơn vị và khu vực chỗ ngồi, quy định cách thức quản lý lớp …

Nội dung lớp học gồm:

- Quán triệt Nghị quyết TW4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, quán triệt phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ sở 2.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thông tin về tình hình kinh tế xã hội của đất nước

- Các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển đảo của Việt Nam.

- Thông tin về các hoạt động giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và y tế học đường.

- Các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách đối với người học. Chưng trình, kế hoạch khóa học, năm học.

- Công tác Đoàn, Hội trong nhà trường.

- Kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2012 - 2013.

- Giáo dục pháp luật, giới tính, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Cuối đợt học mỗi học sinh phải làm một bài thu hoạch theo yêu cầu của ban tổ chức, bài làm được tổ chức chấm điểm, kết quả điểm được dùng để tham gia đánh gía quả rèn luyện của từng học sinh. Những học sinh chưa đạt phải học bù.

Sau khai mạc lớp học được tổ chức học ngay.

Ban biên tập