Trong tình hình thực tế hiện nay, cán bộ kiểm lâm phải thường xuyên đối diện với những nguy hiểm rình rập nên Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp đã kết hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai mở lớp huấn luyện võ thuật cho lực lượng kiểm lâm tại Trung tâm sinh thái - Văn hóa - Lịch sử chiến khu Đ.

Lớp học diễn ra từ ngày 07/7 đến ngày 18/8/2015 với hai giai đoạn: Giai đoạn một, các học viên được trang bị những Kỹ thuật cơ bản (Bộ pháp; quyền pháp; quyền cước pháp; nhãn pháp; tâm pháp; thất tinh quyền và đối luyện) và giai đoạn hai gồm các kỹ thuật chiến đấu (kỹ thuật tự vệ tay không chống tay không, kỹ thuật chống dao găm, kỹ thuật tự vệ chống rìu, quắm; kỹ thuật đánh ngã đối phương; kỹ thuật bắt độc găm; Kỹ thuật đổi gậy, tự vệ gậy chống gãy và một số kỹ thuật chiến đấu nâng cao: roi thái sơn, quyền la hán xuất động).

Tuy đa số các kiểm lâm viên chưa từng học qua lớp võ thuật nào nhưng trải qua khóa học, họ đã được trang bị nhiều kỹ năng bổ ích để áp dụng trong thực tiễn và mạnh dạn, tự tin hơn khi đối diện với những nguy hiểm.

Một số hình ảnh khác:

 

Ban biên tập.