Thực hiện tiến độ đào tạo và quyết định của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập hội đồng xét duyệt đề cương K22 và bảo vệ luận văn thạc sỹ K20 chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. Ngày 11-12/10/2015, Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức xét duyệt đề cương cho 46 học viên K22 và bảo vệ thành công luận văn cho 10 học viên cao học khóa 20 chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Hội đồng gồm các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực Kinh tế các trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM và Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Với đặc trưng là ngành kinh tế, luận văn tốt nghiệp yêu cầu học viên phải tìm và giải quyết những vấn đề về lý luận và thực tiễn tại các địa bàn nghiên cứu, kết quả của luận văn vừa phục vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp vừa đóng góp phần phát triển kinh tế tại các địa phương.

Mặc dù các học viên là cán bộ chủ chốt, giữ chức vụ cao tại các cơ quan và địa phương công tác với nhiều công việc cơ quan và gia đình nhưng đã nghiêm túc học tập và hoàn thành luận văn đạt kết quả tốt, luận văn được hội đồng đánh giá cao nhất đạt 9.3  và các luận văn còn lại đều đạt loại Khá, giỏi.

Chúc mừng các học viên cao học K20 chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp đã hoàn thành tốt chương trình học tập bậc thạc sĩ tại Cơ sở 2 Trường ĐHLN. Chúc các học viên sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức đã đạt được trong quá trình học tập để phục vụ tốt hơn cho Cơ quan và gia đình góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Chúc các học viên K22 sau khi được hội đồng góp ý chỉnh sửa đề cương sẽ thực tập và hoàn thành tốt khóa học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp đúng tiến độ.

Một số hình ảnh thể hiện niềm vui của thầy và trò sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Ban biên tập.