Đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, nhà trường đặc biệt quan tâm tới công tác thực hành, thực tập nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc. Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hành, thực tập và kỹ năng nghề nghiệp, sáng ngày 05 tháng 11 năm 2015, Trường Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2 đã tổ chức Hội nghị“Nâng cao chất lượng thực hành, thực tập và kỹ năng nghề nghiệp”.

Tham dự hội nghị có PGS. TS. Trần Quang Bảo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà trường, các đ/c trong Ban giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng, các ban chuyên môn, bộ môn của Nhà trường.

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc với nhiều đề xuất của các ban, trung tâm và bộ môn nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thực hành, thực tập và kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, hội nghị thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp hết sức quý báu từ phía các vị đại biểu. Có nhiều ý kiến có tính chất định hướng đối với công tác đổi mới và nâng cao chất lượng thực hành, thực tập của Nhà trường trong thời gian tới.

Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2 trong giờ thực hành.

Kết thúc thảo luận tại Hội nghị, PGS. TS. Trần Quang Bảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà trường đã kết luận và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường cần thực hiện ngay trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng thực hành, thực tập và kỹ năng nghề nghiệp, đó là:

1. Các đơn vị trong nhà trường nghiêm túc thực hiện đúng quy trình thực hành, thực tập (đã được ban hành).

2. Chuẩn bị tốt dụng cụ, máy móc Thực hành, thực tập trước khi bắt đầu năm học mới. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng dụng cụ, máy móc thực hành, thực tập. Nâng cao năng lực của kỹ sư hướng dẫn thực hành thuộc trung tâm TN và PTCN.

3. Các ban chuyên môn chủ động đề xuất kế hoạch thực hành, thực tập phù hợp với ngành, nghề đào tạo thuộc ban mình.

4. Các ban Đào tạo, Khảo thí & ĐBCL tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch thực hành, thực tập của giảng viên.

5. Ban Đào tạo, Khảo thí & ĐBCL phối hợp cùng với ban chuyên môn xây dựng chuẩn đầu ra (kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp) cho các ngành đào tạo thuộc Cơ sở 2.

6. Các ban chuyên môn phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thực tế cho giảng viên trực tiếp hướng dẫn thực hành thực tập, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để cập nhật kiến thức, gắn kết chuyên môn của mình với yêu cầu thực tế.

7. Ban Đào tạo xây dựng quy trình thực tập tốt nghiệp cho học sinh sinh viên.

8. Thay đổi theo hướng nâng cao chế độ chính sách cho giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ  thực hành, thực tập.