Thực hiện quyết định của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập hội đồng bảo vệ luận văn cao học chuyên kinh tế nông nghiệp đợt 2 năm 2015 vào ngày 24,25/12/2015 tại Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung và hướng phát triển của các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của mỗi địa phương nơi học viên công tác. Nhiều công trình nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và có ý nghĩa thực tiễn giải quyết những khó khăn ở địa phương.

Với tinh thần làm việc khẩn trương hiệu quả hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp gồm các Giáo sư, tiến sĩ đầu ngành các trường Đại học Lâm nghiệp; Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã nghiệm thu 19 luận văn của các học viên. Các luận văn sau khi được đánh giá và góp ý chỉnh sửa sẽ là nguồn tài liệu quý phục vụ nhiệm vụ kinh tế chính trị của các địa phương, đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập. Nhiều học viên trong quá trình tham gia học tập đã không ngừng phấn đấu giữ nhiều cương vị quản lý, lãnh đạo tại các đơn vị, địa phương. Kết quả bảo vệ thành công, được đánh giá cao sẽ tiếp thêm cho các học viên tri thức để góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Xin chúc mừng 19 học viên cao học K21 ngành Kinh tế Nông nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh tại các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

Nguồn: Ban KHCN