Sáng ngày 13/11, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Tham dự buổi Lễ, có TS. Lã Nguyên Khang giảng viên Viện Sinh thái rừng và Môi trường thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp; về phía Phân hiệu, có TS. Vũ Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; TS. Mai Hải Châu – Phó Giám đốc; Ths. Vũ Thị Lan - Giám đốc TT. Đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm và hơn 50 học viên tham dự lớp học.Tại buổi Lễ, Ths. Vũ Thị Lan đã công bố quyết định thành lập lớp Bồi dưỡng quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Vũ Thu Hương nhấn mạnh mục đích của Lớp Bồi dưỡng quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, sau khi kết thúc lớp học, các học viên sẽ được nâng cao năng lực, nhận thức và kỹ năng để phục vụ hiệu quả hơn trong quá trình công tác tại đơn vị. Từ đó, động viên các học viên nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


TS. Vũ Thu Hương phát biểu


Lớp học diễn ra từ ngày 13 – 17/11/2017 với 4 chuyên đề và 1 ngày tham quan kiến tập, cụ thể:    
- Chuyên đề 1. Tổng quan về QLRBV và chứng chỉ rừng (CCR)
- Chuyên đề 2. Những nguyên tắc/Tiêu chuẩn QLRBV
- Chuyên đề 3. Khảo sát, đánh giá và giám sát thực hiện các nguyên tắc QLRBV
- Chuyên đề 4. Lập kế hoạch quản lý rừng trồng (QLRT) theo nhóm hộ


Sau buổi Lễ khai giảng các học viên được phổ biến vệ nôi quy – quy định để Lớp học đạt hiệu quả cao.