Tối ngày 15/9/2018 tại Hội trường A – Nhà A1. Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đợt tháng 9/2018 cho 05 quần chúng ưu tú là Sinh viên nhà trường.


 
Dự buổi lễ kết nạp Đảng viên mới có đồng chí Cao Phi Long, Đảng ủy viên – Trưởng Ban tuyên giáo đảng ủy – Bí thư Chi bộ CT&CT SV, ngoài ra còn có các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ và 69 đảng viên thuộc chi bộ.


 
Công tác phát triển đảng trong Sinh viên nhà trường luôn được Đảng ủy Phân hiệu – Chi bộ CT&CT Sinh viên quan tâm trong những năm qua, từ kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng 05 quần chúng ưu tú đã được Đảng ủy Trường ĐHLN chính thức quyết định chuẩn y kết nạp vào tổ chức đảng, gồm:

STT

Họ và tên

Lớp

1

Đặng Thị Kim Duyên

K59E_QLĐĐ

2

Lữ Trung Hưng

K59G_QLĐĐ

3

Mai Thị Mỹ Lâm

K59G_QLĐĐ

4

Phạm Văn Lý

K58I_QLĐĐ

5

Trần Hữu Thọ

K59G_QLTNR

Tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới, thay mặt Đảng ủy – Chi bộ, đồng chí Cao Phi Long đã phát biểu chúc mừng 05 đồng chí vừa được kết nạp, qua đó đồng chí cũng quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên mới, giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng để kết thúc 12 tháng thử thách được chuyển đảng chính thức. Chúc chi bộ có thêm 05 đồng chí vừa được kết nạp bổ sung nguồn nhân lực có sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Đảng bộ.Tin, ảnh: Cao Phi Long