Sáng 16/9/2018 tại Hội trường lớn nhà A3. Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2018 cho Sinh viên nhà trường.Về dự Hội nghị có Thầy Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng TCHC; Ths. Cao Phi Long - Trưởng  phòng CT&CT Sinh viên; Đồng chí Lê Ngọc Diệp – Phó Bí thư đoàn trường. Về phía công an tỉnh Đồng Nai có Thiếu tá Trương Hải Triều – Phó trưởng phòng PA03; Thiếu tá Mai Xuân Hồng – Cán bộ phòng PA03; Đại úy Huỳnh Minh Nhựt – Cán bộ phòng PC02 và Đại úy Nguyễn Thanh Sang – Cán bộ phòng PC08. Hội nghị đã thu hút hơn 400 sinh viên là đại biểu tiêu biểu tham gia.

Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học là một hoạt động giáo dục cụ thể, gắn bó hữu cơ với hoạt động giáo dục nói chung. Hoạt động giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua các hoạt động, chương trình giáo dục chính khóa và ngoại khóa, đây là hoạt động có vai trò to lớn đối với sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó có việc hình thành ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý trong nhân dân. Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ đích của các chủ thể giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa bằng các phương pháp giáo dục khác nhau nhằm trang bị tri thức pháp luật cơ bản, định hướng, phát triển nhân cách và tư cách công dân, nâng cao nhận thức, góp phần điều chỉnh hành vi, hình thành thói quen tự giác xử sự đúng pháp luật, có ý thức tuân thủ pháp luật và có tri thức pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề lĩnh vực mình được đào tạo.    

Tại hội nghị đại diện các Phòng PA03; PC02 và PC08 đã trao đổi với sinh viên nhà trường 03 chuyên đề:

1- Công tác đảm bảo ANTT trong trường học và một số vấn đề về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.


Thiếu tá Trương Hải Triều báo cáo chuyên đề 01


2- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.


Đại úy Huỳnh Minh Nhựt báo cáo chuyên đề 02


3- Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông, vận động sinh viên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông.


Đại úy Nguyễn Thanh Sang báo cáo chuyên đề 03


Thông qua nội dung 03 chuyên đề giúp sinh viên nhà trường nắm được những tri thức cơ bản, quan trọng để các em có ý thức về vị trí, trách nhiệm và lý tưởng của người công dân, nâng cao năng lực nhận thức và hành động để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên nền tảng tri thức nhằm hình thành và bồi dưỡng tình cảm lành mạnh của người sinh viên, rèn luyện cho sinh viên thói quen hành vi và lối sống theo pháp luật. Đồng thời, tập cho sinh viên kỹ năng vận dụng tri thức đã học vào thực tế nắm vững các chuẩn mực pháp luật và tuân thủ các chuẩn mực đó trong mọi hành vi của mình.

Tin, ảnh: Cao Phi Long