Sáng 04/01/2019 tại Hội trường lớn nhà A3. Được sự nhất trí của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp. Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp long trọng tổ chức Hội nghị CBVC năm 2018.


 
Về dự với Hội nghị CBVC Phân hiệu năm 2018 có NGND.GS.TS Trần Văn Chứ, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường ĐHLN; Thầy Nguyễn Văn An, Thường vụ Đảng ủy – Trưởng Phòng TCCB – Trường Đại học Lâm nghiệp; TS. Vũ Thu Hương, Bí thư Đảng ủy – Quyền Giám đốc Phân hiệu; TS. Mai Hải Châu, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Phân hiệu; Ông Phạm Trung Thủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phân hiệu; Ông Nguyễn Hạnh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu; Ông Đỗ Quốc Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu. Ngoài ra còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Trưởng; Phó các đơn vị và 218 CBVC&HĐLĐ Phân hiệu có mặt đầy đủ.

Hội nghị đã nghe đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt Dự thảo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Trường Đại học Lâm nghiệp và Phân hiệu; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân; Báo cáo công tác tài chính; Báo cáo công tác thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019 của Phân hiệu và Tổng hợp ý kiến góp ý từ Hội nghị cấp Phòng; Ban Trung tâm của Phân hiệu.

Các báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ nét những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong năm 2018 của Phân hiệu từ đó xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Tại Hội nghị đại diện các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KT&ĐBCL; Phòng KHCN&HTQT; Phòng TCHC và Phòng TCKT đã giải trình các ý kiến góp ý của CBVC tại hội nghị cấp cơ sở từ ngày 17/12 đến ngày 27/12/2018.

Hội nghị đánh giá và nhất trí cao với những kết quả đã đạt được cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Phân hiệu.
 

NGND.GS.TS Trần Văn Chứ phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị NGND.GS.TS Trần Văn Chứ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà tập thể CBVC Phân hiệu đã đạt được trong năm 2018. Hiệu trưởng cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của Phân hiệu như: Chất lượng đội ngũ; chất lượng đào tạo; Công tác NCKH; Cơ sở vật chất….Từ đó Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho Đảng ủy – Ban Giám đốc và toàn thể CBVC của Phân hiệu phải tập trung giải quyết những mặt còn hạn chế trên trong năm 2019 và các năm tiếp theo nhằm đưa Phân hiệu cùng với Trường ĐHLN khẳng định vị thế - uy tín của một trường đầu ngành trong cả nước và khu vực.

Hiệu trưởng cũng khẳng định Trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho Phân hiệu trong các lĩnh vực từ đó sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo yêu cầu chuẩn hóa của môi trường đại học.

Chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CBVC Phân hiệu và sự quan tâm giúp đỡ của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019 Phân hiệu đạt và vượt những chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị cùng Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: Cao Phi Long

Một số hình ảnh tại Hội nghị CBVC năm 2018


TS. Vũ Thu Hương, thay mặt lãnh đạo nhà trường giải trình ý kiến của CBVC

 

Ths. Nguyễn Văn Phú, thay mặt Phòng Đào tạo giải trình ý kiến của CBVC

 

Ông Nguyễn Tuấn Bình, Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2018

 

Bà Đỗ Thị Thắm, Trưởng Phòng TCKT báo cáo công tác tài chính năm 2018

 

Biểu quyết nghị quyết Hội nghị của CBVC Phân hiệu