Sáng ngày 25/01, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 

Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn

Tham dự Hội nghị có quý thầy, cô trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, quý thầy, cô là Trưởng, phó các đơn vị; BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng, phó bộ môn thuộc Khoa/Trung tâm; Tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp, có thầy Nguyễn Văn An – Trưởng phòng TCCB, thầy Nguyễn Minh Ngọc – Chuyên viên phòng TCCB.

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch chủ trì gồm: đ/c Vũ Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Phân hiệu; đ/c Nguyễn Văn An - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn An đã trình bày đề án nhân sự và một số quy định bầu Hội đồng trường khóa II. Báo cáo đã nêu các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trường; Số lượng, cơ cấu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 đồng chí gồm các thành viên trong trường và các đơn vị ngoài trường.
 
Cũng tại đây, Đ/c Vũ Thu Hương phổ biến, quán triệt quy định bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


 
Hoạt động bỏ phiếu của đại biểu tham gia Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy định là một trong những biểu hiện của tinh thần dân chủ, công khai minh bạch trong việc lựa chọn những người hội tụ cả đức và tài đại diện cho Nhà trường.