Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, chiều ngày 24/5, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu) tổ chức Hội nghị đào tạo năm 2019.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của có TS. Vũ Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Phân hiệu; TS. Mai Hải Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng quý thầy, cô là trưởng, phó các đơn vị và tổ trưởng tổ bộ môn, tổ trưởng tổ công tác trong Nhà trường.
 

TS. Vũ Thu Hươg phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị TS. Vũ Thu Hương khẳng định: Đào tạo là mọt trong những vấn đề quan trọng hàng đầu và đồng hành xuyên suốt quá trình tồn tại, phát triển của Nhà trường. Do đó, Hội nghị đào tạo không chỉ nhằm giúp Nhà trường đánh giá những mặt mạnh để tiếp tục phát huy mà còn nhìn nhận lại những mặt tồn đọng để làm cơ sở đề xuất giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Tham dự Hội nghị, đại biểu đã được nghe: Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo (TS. Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng Phòng Đào tạo); Báo cáo đánh giá công tác quản lý sinh viên (ThS. Cao Phi Long – Trưởng Phòng CT&CT SV); Báo cáo đánh giá công tác KT & ĐBCL (ThS. Lê Văn Long – Phó trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCL).

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực mang tính xây dựng được Ban Giám đốc lắng nghe và tiếp thu để năm học tới xem xét, triển khai hoàn thiện hơn nữa chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Hội nghị đào tạo là hoạt động thường niên nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020. Từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong năm học tới; đồng thời đánh giá lại công tác Khảo thí & ĐBCL trong năm học và đề ra kế hoạch thực hiện trong năm học tiếp theo.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
 

TS. Nguyễn Văn Quý báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo

 

ThS. Cao Phi Long báo cáo đánh giá công tác quản lý sinh viên

 

ThS. Lê Văn Long báo cáo đánh giá công tác KT & ĐBCL

 

TS. Nguyễn Thị Hà – Trưởng Khoa TN&MT đóng góp ý kiến

 

ThS. Lê Đình Lương – Trưởng Khoa KHCB đóng góp ý kiến

 

ThS. Nguyễn Xuân Hùng – Phó trưởng khoa Lâm học đóng góp ý kiến

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang – Phó trưởng khoa Lý luanj chính trị đóng góp ý kiến

 

ThS. Trần Đức Thuỵ – Giảng viên Khoa KHCB đóng góp ý kiến

 

TS. Mai Hải Châu phát biểu kết luận Hội nghị