Ngày 3/10/2019 Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp chào đón anh Myat Noe Khant - Tình nguyện viên quốc tế đến từ Đại học Quốc gia Myanmar. Theo kế hoạch, Myat Noe Khant sẽ tham gia các hoạt động sinh hoạt học thuật tại Khoa chuyên môn, các buổi học tiếng Anh trên lớp, các buổi thuyết trình và hoạt động Đoàn, Câu lạc bộ... Những hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các Trường Đại học trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Trong những năm qua, ngoài công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học thì hợp tác quốc tế là một trong những “mặt trận” được nhà Trường chú trọng quan tâm. Hàng năm, tùy vào từng thời điểm Nhà trường sẽ tiếp nhận các tình nguyện viên quốc tế hay các đoàn sinh viên đến từ các trường đại học quốc tế.

Một số hình ảnh tổng hợp: