Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
14/10

 

 

 

 

 

Thứ Ba
15/10

 

 

 

 

 

Thứ Tư
16/10

8h00'
(cập nhật)

Triển khai các công việc của khoa CN-KT trong thời gian tới

BGĐ, lãnh đạo khoa CN - KT, Đại diện của: Đào tạo, KHCN, Khảo thí, CTSV

 Phòng họp B
nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00'

Xét điều kiện tốt nghiệp các lớp Đại học đợt 2 năm 2019

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng CT&CTSV, TCKT, Khoa Kinh tế, TN&MT, Lâm học, Nông học, CN&KT)

Phòng họp B
nhà A1

Chủ tịch hội đồng

Thứ Năm
17/10

7h30’ Họp Chi bộ Khoa Kinh Tế tháng 10 Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh Tế

Phòng họp B
Nhà A2

Đinh Thị Thu Thủy
8h00’ Sát hạch cấp trường cho Thầy Nguyễn Đức Huy Ban giám đốc, Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức hành chính, Khoa TN & MT. P. 102.G2 TS. MAI HẢI CHÂU

08h30’

Họp Khoa Kinh Tế tháng 10

Giảng viên Khoa  Kinh Tế

Phòng họp B
Nhà A2

Nguyễn Lê Quyền

14h00'

Tập huấn coi thi sau đại học đợt 2 năm 2019 

Hội đồng thi theo QĐ của Hiệu Trưởng  (cụm Phân Hiệu)

 Phòng họp B
nhà A1

Phòng KHCN 

 14h00'

Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10

Toàn thể nữ CBVC-LĐ và Đại biểu khách mời: Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn, Trưởng các đơn vị và đoàn thể

Phòng họp A
nhà A1

BCH Công đoàn

Thứ Sáu
18/10

 

8h00' Thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi sdh đợt 2 năm 2019

 Hội đồng thi, thí sinh tham gia thi

Lầu 5 nhà G1 

Trưởng cụm thi tại PH 

 9h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019-2020 của phòng TCKT

Ban Giám  đốc, Đại diện phòng TCHC, Trưởng phòng TCKC, Tổ trưởng công đoàn phòng TCKT

Phòng họp B
nhà A1

Ban Giám đốc

14h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019-2020 của phòng TCHC

Ban Giám  đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, Tổ trưởng tổ công tác, Tổ trưởng công đoàn phòng TCHC

Phòng họp B
nhà A1 

 Ban Giám đốc

15h00'

Rà soát quy hoạch cán bộ

Trưởng, phó Khoa, Các tổ trưởng tổ bộ môn, Tổ trưởng tổ công đoàn

 Văn phòng Khoa KHCB Lê Đình Lương 
15h30' Họp rà soát quy hoạch nhân sự giai đoạn 2016 - 2021 và xây dựng quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021-2026 của phòng TCHC Các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, Lãnh đạo phòng TCHC, Tổ trưởng tổ công tác, Tổ trưởng công đoàn phòng TCHC Phòng họp B
nhà A1 
Đ/c Thái Hữu Thọ

Thứ Bảy
19/10

6h15'

 Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

 Hội đồng thi, thí sinh tham gia thi

 Lầu 5 nhà G1

Trưởng cụm thi tại PH  

13h15'

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

Hội đồng thi, thí sinh tham gia thi

Lầu 5 nhà G1

Trưởng cụm thi tại PH 

Chủ Nhật
20/10

 6h15

 Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

 Hội đồng thi, thí sinh tham gia thi

 Lầu 5 nhà G1

 Trưởng cụm thi tại PH