Từ ngày 25-30/10, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành khảo sát chính thức, đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo gồm: Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Lâm nghiệp, trong đó Đoàn làm việc tại Phân hiệu vào ngày 27/10.
 

Đoàn khảo sát Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và lãnh đạo Phân hiệu


Tham dự đợt khảo sát chính thức tại Phân hiệu, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; về phía các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, có:  PGS.TS. Bùi Duy Cam – Phó trưởng Đoàn; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Thành viên; GS.TS. Hoàng Bá Thịnh – Thành viên; ThS. Nguyễn Thị Thanh Nguyệt – Quan sát viên; ThS. Đào Thị Kim Oanh - Quan sát viên; về phía Phân hiệu, có TS. Vũ Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc; TS. Mai Hải Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo;

Tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền đánh giá cao sự tích cực trong hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp nói chung và Phân hiệu nói riêng. Qua đó, TS. Tạ Thị Thu Hiền khẳng định: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng đồng thời là dịp để Nhà trường rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và xã hội. Trong bài phát biểu, TS. Tạ Thị Thu Hiền nhấn mạnh Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với các hoạt động của Đoàn trong thời gian khảo sát.
 

TS. Tạ Thị Thu Hiền phát biểu


Thay mặt lãnh đạo Phân hiệu phát biểu, TS. Vũ Thu Hương cam kết: Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn đánh giá trong việc cung cấp thông tin, minh chứng một cách trung thực, khách quan.
 

TS. Vũ Thu Hương phát biểu


Sau ngày làm việc, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển trong tương lai.

Một số hình ảnh của ngày làm việc:
 

PGS.TS. Bùi Duy Cam phát biểu

 

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh phát biểu

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương phát biểu

 

TS. Mai Hải Châu Giải giải trình các minh chứng

 

TS. Nguyễn Thị Hà – Trưởng Khoa TN&MT giải trình các minh chứng

 

Đoàn Chuyên gia đánh giá nghiên cứu các minh chứng

 

Đoàn Chuyên gia đánh giá phỏng vấn các nhóm đối tượng có liên quan