Tối ngày 07/11/2019 tại Phòng họp A – Nhà A1, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp long trọng tổ chức lễ Kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú và công bố - trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị hết 12 tháng thử thách là Sinh viên Phân hiệu.Về dự với lễ kết nạp Đảng viên mới có Đồng chí Cao Phi Long, Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ CT&CT Sinh viên; Đồng chí Ngô Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Chi bộ CT&CT Sinh viên; các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ CT&CT SV và toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ CT&CT Sinh viên.
    
Căn cứ quyết định số: 316-QĐ/ĐU ngày 10/10/2019 và quyết định số: 317-QĐ/ĐU ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc chuẩn y kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức là Sinh viên của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:
- Kết nạp đảng viên mới: Đ/c Lương Ngọc Trâm Anh, Lớp K60_CNSH và Đ/c Võ Thanh Nhớ, Lớp K60A_QLĐĐ.
- Chuyển đảng chính thức: Đ/c Hồ Thị Mỹ Xuân, Lớp K58G_KHMT; Đ/c Nguyễn Hữu Phước, Lớp K58G_KHMT; Đ/c Diệp Quốc Toản, Lớp K59D_LS và Đ/c Lê Thị Hồng Gấm, Lớp K59G_QLĐĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cấp ủy Chi bộ CT&CT SV đồng chí Cao Phi Long đã quán triệt tư tưởng, giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí đảng viên mới. Đ/c Cao Phi Long cũng thay mặt Cấp ủy nhà trường chúc mừng Chi bộ CT&CT Sinh viên trong thời gian qua đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phát triển đảng, Chi bộ tiếp tục được bổ sung 02 đồng chí có sức trẻ - trí tuệ - nhiệt huyết vào tổ chức. Hy vọng Chi bộ CT&CT Sinh viên với số lượng Đảng viên 83 đồng chí, chiếm hơn 50% tổng số Đảng viên toàn Phân hiệu đặc biệt là các đồng chí đảng viên là sinh viên còn rất trẻ - trí tuệ - nhiệt huyết sẽ cùng Chi bộ, Đảng ủy nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Xin chúc mừng 02 đồng chí được kết nạp vào tổ chức Đảng của nhà trường và chúc mừng 04 đồng chí đã hoàn thành 12 tháng thử thách và được công nhận là đảng viên chính thức.

Chúc mừng sự phát triển của Chi bộ CT&CT Sinh viên./.