Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết trồng cây” đầu tiên. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từ đó đến nay, hàng năm các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đã nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng để “làm cho đất nước càng ngày càng xuân” như mong ước của Bác. Từ đó “Tết trồng cây” đã trở thành truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta.


Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp chú trọng trồng nhiều cây xanh bảo vệ môi trường

Để cổ vũ, động viên cán bộ công nhân viên chức hoạt động trong ngành lâm nghiệp trong cả nước, ngày 28/6/1995 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 380/TTg lấy ngày 28 tháng 11 hàng năm là ngày Lâm nghiệp Việt Nam.

Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu sau:

- Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong toàn dân; tình cảm yêu ngành nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp.

- Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết kiệm.

- Vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.


Cây lâm nghiệp được trồng nhiều trong khuôn viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp


Rừng thực nghiệm núi Luốt của trường Đại học Lâm nghiệp

Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, không phô trương, lãng phí, bảo đảm đạt được nội dung, yêu cầu nói trên.