Chiều ngày 29/10/2018, Lãnh đạo Phân hiệu trường Đại học lâm nghiệp đã tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đến từ Học viện nghiên cứu Lâm nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc.

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo thuận về các lĩnh vực: Đào tạo, khoa học công nghệ , trao đổi kinh nghiệm và định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh buổi hội thảo: