I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GẶP MẶT VÀ CHÚC TẾT PHÂN HIỆU
1. Nội dung: Hiệu trưởng và Ban giám đốc Phân Hiệu gặp mặt đầu Xuân
2. Thời gian: 8h00' ngày 13/02/2019 (09/01 Âm lịch)
3. Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1
4. Thành phần: Trưởng, phó các đơn vị, viên chức, lao động, giảng viên

II. LÃNH ĐẠO PHÂN HIỆU GẶP MẶT VÀ CHÚC TẾT CÁC ĐƠN VỊ
1. Nội dung: Lãnh đạo Phân hiệu gặp mặt và chúc tết các khoa chuyên môn.
2. Thời gian: 8h00' ngày 18/02/2019 (14/01 Âm lịch)
3. Địa điểm: Văn phòng các khoa chuyên môn
4. Thành phần: Giảng viên các khoa chuyên môn