Thông tin tuyển sinh SĐH

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG TIN
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020, ĐỢT 2


Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020, đợt 2 như sau:

1.TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Dự kiến chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Lâm học

862 02 01

21

2 năm

2

Quản lý tài nguyên rừng

862 02 11

9

2 năm

3

Kỹ thuật chế biến lâm sản

854 90 01

17

2 năm

4

Kỹ thuật cơ khí

852 01 03

17

2 năm

5

Kinh tế nông nghiệp

862 01 15

17

2 năm

6

Khoa học môi trường

844 03 01

12

2 năm

7

Công nghệ sinh học

842 02 01

15

2 năm

8

Mỹ thuật ứng dụng

821 04 10

17

2 năm

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

885 01 01

17

2 năm

10

Quản lý đất đai

885 01 03

35

2 năm

11

Quản lý kinh tế

831 01 10

140

2 năm

Các môn thi tuyển:

STT

Chuyên ngành dự thi

Môn thi

Không chủ chốt

Chủ chốt

Điều kiện

1

Lâm học

Quản lý rừng bền vững

Sinh thái rừng

Tiếng anh

2

Quản lý tài nguyên rừng

Bảo vệ rừng tổng hợp

Đa dạng sinh học

Tiếng anh

3

Kỹ thuật chế biến lâm sản

Tổ hợp: Công nghệ vật liệu gỗ + Công nghệ mộc

Khoa học gỗ

Tiếng anh

4

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí đại cương

Cơ sở thiết kế máy

Tiếng anh

5

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

Quản trị học

Tiếng anh

6

Khoa học môi trường

Đánh giá môi trường

Cơ sở Khoa học môi trường

Tiếng anh

7

Công nghệ sinh học

Sinh học

Di truyền học

Tiếng anh

8

Mỹ thuật ứng dụng

Lịch sử mỹ thuật

Nguyên lý thiết kế

Tiếng anh

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Khai thác và quản lý tài nguyên tổng hợp

Tiếng anh

10

Quản lý đất đai

Trắc địa

Quản lý hành chính về đất đai

Tiếng anh

11

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

Quản trị học

Tiếng anh

Hồ sơ dự thi:
•    Đơn xin dự thi theo mẫu;
•    Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. (Nếu liên thông từ Cao đẳng thì phải có bằng và bảng điểm Cao đẳng; nếu dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1):
•    Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ ( nếu có ).
•    Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (không quá 6 tháng);
•    Bản sao các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu có);
•    Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được ưu tiên (nếu có);
•    Các chứng chỉ môn học chuyển đổi, chứng chỉ bổ sung kiến thức Đại học (nếu có);
•    Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan (nếu có);
•    Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
•    4 ảnh màu 3x4 (cm); 2 ảnh 2x3 (cm).
•    Văn bản minh chứng kinh nghiệm công tác (đối với thí sinh có bằng ĐH ngành khác dự thi chuyên ngành Quản lý kinh tế và ngành gần dự thi chuyên ngành Quản lý đất đai).

a.Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh:
•    Đến hết ngày 15/09/2020 (Đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức).
•    Đến hết ngày 25/09/2020 (Đối với thí sinh không phải học bổ sung kiến thức).
Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đ/hồ sơ
Lệ phí dự thi cao học: 900.000 đ/thí sinh ( đóng khi dự thi ).

b. Thời gian tổ chức ôn thi: Dự kiến tháng 10/2020.

c. Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức: Kế hoạch học bổ sung kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo công khai trên Website: http://vnuf2.edu.vn

d. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 23,24,25/10/2020.

e. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến trong tháng 10,11/2020.

f. Thời gian nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng 11/2020.

Lưu ý:
Các mốc thời gian cần lưu ý:

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian xét tuyển

Thời gian công bố kết quả

Khai giảng khoá học

Hết ngày 15/09/2020

Tháng 10/2020

Dự kiến tháng 10,11/2020

Tháng 11/2020

Thông tin tuyển sinh chi tiết xem trên Website: http://vnuf2.edu.vn  (mục tuyển sinh Sau Đại học)

Địa chỉ liên hệ:
Bộ phận Tuyển sinh Sau Đại học, Phòng 203, Nhà A1  –  Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp
Thị trấn Trảng Bom – Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 651 2461;
0902. 847. 872: C. Dương
0916.499.144: T. Hiến