Lời 1 :
Từ Đông Triều nghe biển hát
Hòa tiếng ca mang sức trẻ trường ta
Như mầm cây xanh vươn giữa đời
Mặc cho bom rơi vẫn không sờn ý chí
Ta đi trồng cây, ta trồng người theo lời Bác
Làm cho đất nước ta càng ngày càng xuân
Bạn ơi ! trong mênh mông giữa đất trời
Vui bước ta đi sáng ngời truyền thống
Về Xuân Mai ta dựng xây núi đồi
Tay nắm tay dựng xây trường mới
Từ giảng đường mang bao ước mơ xanh
Và từ đây bao cánh chim bay khắp trời
Trên những quê hương viết tiếp trang sử mới
Từ Xuân Mai mang nặng nghĩa tình thầy
Ta hát vang bài ca truyền thống
Từ giảng đường mang bao ước mơ xanh

Lời 2:
Từ Đông Triều nghe biển hát
Từng bước đi mang sức trẻ mùa xuân
Như ngàn cây xanh vươn giữa đời
Mặc cho phong ba, mưa rừng nắng cháy
Ươm nắm mầm xanh, xanh cuộc đời theo lời Bác
Làm cho đất nước ta càng ngày càng xuân
Bạn ơi ! trong mênh mông giữa đất trời
Vui bước ta đi sáng ngời truyền thống
Về Xuân Mai ta dựng xây núi đồi
Tay nắm tay dựng xây trường mới
Từ giảng đường mang bao ước mơ xanh
Và từ đây bao cánh chim bay khắp trời
Trên những quê hương viết tiếp trang sử mới
Từ Xuân Mai mang nặng nghĩa tình thầy
Ta hát vang bài ca truyền thống
Từ giảng đường mang bao ước mơ xanh
Hà há ha, ha hà há hà, hà há ha, ha hà há ha ha ha hà, hà há ha, hà há ha, ha hà há hà ha
Xuân Mai! Trường Đại Học Lâm Nghiệp vươn tới tương lai.