.Để có sự cân bằng trong cuộc sống chắc chắn là một trong những mục tiêu tổng thể quan trọng nhất để tiếp cận. Một mặt bạn tập trung vào một cái gì đó bạn muốn đạt được, bạn thực hiện tiến bộ, nhưng trên đường chạy bạn mất tập trung trong một khu vực khác của cuộc sống. Có điều này xảy ra với bạn?

Nó xảy ra với tôi nhiều lần. Nó có thể là sự tập trung mạnh mẽ trong sự nghiệp của bạn khi bạn bỏ bê sức khỏe hoặc với một mối quan hệ mới của bạn, khi bạn quên bạn bè của bạn hay mất theo dõi của các phần trong sự nghiệp của bạn. Nhưng thực hiện chỉ kéo dài có thể đạt được trong sự cân bằng, nếu không các lĩnh vực mà chúng tôi không tập trung vào trở lại với chúng ta với những bất ngờ khó chịu.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể cân bằng giữa các khu vực quan trọng của đời sống chúng ta và vẫn đạt được những gì chúng ta muốn?

Trả lời: một góc nhìn rộng hơn gì cần thiết ở đây là. Đầu tiên chúng ta cần phải lùi lại một bước và quyết định những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi đang có. Thứ hai, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng tôi giữ quan điểm này và không bị mất bản thân mình chỉ trong một khu vực, quay lưng lại với tất cả những người khác.

Tầm quan trọng của các lĩnh vực trong cuộc sống

Có những lĩnh vực nhất định trong cuộc sống của chúng ta rất quan trọng đối với mỗi người. Đây chủ yếu là tâm trí, cơ thể, tinh thần, các mối quan hệ xã hội, tình cảm, tài chính và sự nghiệp. Tất nhiên mức độ quan trọng khác nhau, nhưng nếu chúng ta có một điểm trọng tâm trong tất cả các lĩnh vực, chúng ta có thể đạt được một sự cân bằng lành mạnh. Đó là sự cân bằng sau đó lại sẽ trao quyền cho từng khu vực một lần nữa, vì không có khu vực cá nhân được kéo bạn xuống, trong khi bạn đang tiến lên.

Khi chúng ta định nghĩa những lĩnh vực quan trọng, chúng ta tạo ra nhận thức về những vấn đề của chúng ta và làm cho một bước tiến lớn hướng tới sự cân bằng. Dưới đây là lĩnh vực quan trọng trong cuộc đời:

1. Mind/Tâm trí:
bao gồm cả cảm xúc, học tập. Đọc sách, tập trung, tầm nhìn và tất cả các loại kỹ năng tinh thần
2. Body/Cơ thể: bao gồm năng lượng, y tế, thể dục thể thao. Sức khỏe & sắc đẹp
3. Spirit/Tinh thần: bao gồm Nâng cao ý thức, Thiền, tâm hồn
4. Social/Xã hội: bao gồm gia đình, vợ, chồng hoặc người yêu, bạn bè và tất cả các mối quan hệ khác
5. Finance/Tài chính: bao gồm tiền, tiết kiệm, Đồ dùng và những vật sở hữu
6. Juice/Giải trí: có nghĩa là tất cả mọi thứ như Du lịch, Kỷ niệm,...
7. Profession/Nghề nghiệp: là những gì tạo trong công việc như là một đóng góp có ý nghĩa cho xã hội