Thứ
ngày

Thời Gian

Địa Điểm

Nội Dung

Thành Phần

Chủ trì

Thứ hai
10/06

8h00 Phòng 103.G1 Hội đồng SHHT khoa học Khoa Kinh tế Theo QĐ số 627/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 6/6/2024 Chủ tịch Hội đồng
8h00-9h30 Phòng họp C Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 5/2024, tăng lương thường xuyên và tăng lương trước thời hạn Các thành viên trong hội đồng Ô. Nguyễn Sỹ Hà
9h30-10h30 Phòng họp C Giải quyết kiến nghị của một số đơn vị về công tác quản lý, chuyên môn Ô Hà, Ô Châu, Ô Tâm, Ô Thọ, Bà Thắm, Ô Hưởng, Ô Phú.
10h30-11h30 Phòng họp C Họp bàn một số nội dung về công tác tuyển sinh sau đại học Ô Hà, Bà Thắm, Ô Thọ, Ô Tuyến, Bà Dương
15h30 Phòng họp C Giao ban công tác CCB 6 tháng năm 2024 - Chủ tịch, phó chủ tịch Cụm thi đua số 5.
- Mời lãnh đạo Phân hiệu.
Cụm trưởng
 19h00 Trực tuyến
Teams: 60453jn 
Nghiệm thu bài giảng Động vật rừng quý hiếm Theo Quyết định số 609/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 31/05/2024 Chủ tịch Hội đồng  

Thứ ba
11/06

         

Thứ tư
12/06

7h00-12h00 Phòng họp A - Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở - Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Thuận
- Hội đồng SHHT khoa học Khoa CN&KT
Theo QĐ Số 627 và 628/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 6/6/2024 Chủ tịch Hội đồng
 8h00  Phòng họp C Thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật trình độ đại học Theo QĐ số 602/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 17/05/2024 Và QĐ số 634/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 24/05/2024 Chủ tịch Hội đồng 
9h00 Phòng máy 1
TT.TH&NN
Hội đồng SHHT khoa học TT.TH&NN Theo QĐ số 627/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 6/6/2024 Chủ tịch Hội đồng

Thứ năm
13/06

 7h00-17h00  Phòng 103.G1 Hội đồng bảo vệ KLTN K64 đợt tháng 6/2024 Khoa Nông học Theo QĐ số 638/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 10/06/2024 Chủ tịch Hội đồng 
8h00 Phòng họp B Họp triển khai kế hoạch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 - Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đoàn trường;
- Ban Chấp hành, Ban kiểm tra HSV;
- Bí thư đoàn các Khoa, Đoàn trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai
Ô. Phạm Văn Sỹ
19h30 Trực tuyến Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở - Chủ trì đề tài: ThS.Mai Thị Huyền Theo QĐ số 620/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 5/6/2024 Chủ tịch Hội đồng 

Thứ sáu
14/06

 7h00-17h00  Phòng họp A Báo cáo Kết quả TTNN 1 lớp K67_TKNT và Báo cáo kết quả HKDN 2 lớp K65_CBLS thuộc Khoa CN&KT - Giảng viên Khoa CN&KT;
- Sinh viên lớp K65_CBLS;
- Sinh viên lớp K67_TKNT;
 Ô.Vũ Mạnh Tường

Thứ bảy
15/06

         

Chủ nhật
16/06