Lịch họp tuần

Lịch họp từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022 Lịch họp từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Thứ
ngày

Thời
Gian

Địa Điểm

Nội Dung

Thành Phần

Chủ trì

Thứ hai
23/05

8h00' Phòng họp
nhà A2
Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế Ô.Trần Văn Hùng
9h00' Phòng họp C Họp triển khai kế hoạch học tập của sinh viên Montana theo chương trình trao đổi sinh viên Ô.Châu; Trưởng các phòng: KHCN&HTQT, Đào tạo, TCHC, TCKT; Trưởng khoa TN&MT; B.Phạm Thị Nguyệt Ô.Mai Hải Châu
9h00' Phòng họp
nhà A2
Họp giao ban Khoa Kinh tế Toàn thể CBVC Khoa Kinh tế Ô.Trần Văn Hùng
13h30' Trực tuyến
Teams: te6ttn8
Hội đồng chấm KLTN lớp K62_KTCTXD đợt 2, Khoa CN&KT Theo Quyết định số 491/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 10/05/2022 Chủ tịch hội đồng
20h00' Trực tuyến SHHT Khoa LLCT GV khoa LLCT và GV trường THPT LNĐN B.Nguyễn T.Thu Hiền

Thứ ba
24/05

13h30' Trực tuyến
Teams: te6ttn8
SHHT tháng 5 khoa CNKT Theo Quyết định số 488/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 10/05/2022 Chủ tịch hội đồng

Thứ tư
25/05

9h00' Phòng họp B Làm việc với Công ty XHOME Sài Gòn: "Xây dựng Con đường thành công và lập kế hoạch 5 năm cho SV" Ô.Châu; Đại diện: Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Đoàn thanh niên, Ban truyền thông Ô.Mai Hải Châu
14h00' Phòng 102
Nhà G2
Sát hạch giảng viên khoa TNMT (Ths. Nguyễn Thị Hoa, Ths. Phan Thanh Trọng) Ô. Châu; Đại diện: phòng TCHC, phòng Đào tạo, khoa TN&MT Chủ tịch hội đồng

Thứ năm
26/05

13h30'  Trực tuyến SHHT Khoa KHCB Theo Quyết định số 488/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 10/05/2022  Chủ tịch hội đồng

Thứ sáu
27/05

         

Thứ bảy
28/05

         

Chủ nhật
29/05