Lịch họp tuần

Thứ
ngày

Thời
Gian

Địa Điểm

Nội Dung

Thành Phần

Chủ trì

Thứ hai
26/09

         

Thứ ba
27/09

16h30
bổ sung
 Phòng họp A Sơ kết hoạt động 9 tháng hội cựu chiến binh và kết nạp hội viên mới Toàn thể hội viên và Đại biểu khách mời Chủ tịch hội CCB
7h15 Phòng 205-G1 Bảo vệ KLTN Đợt 2 ngành CNSH-KHCT-Chăn nuôi Khoa Nông học Theo quyết định số 1038 ngày 13/9/2022 Chủ tịch hội đồng

Thứ tư
28/09

 9h00  Phòng họp B  Làm việc với tập đoàn Bungo Takada International Contribution và ký kết hợp tác với công ty UIH BGĐ, Trưởng các khoa: Nông học, CNKT; Trưởng các phòng: ĐT, TCHC, CTSV; Bí thư ĐTN, Đại diện tổ truyền thông (đưa tin) Ban giám đốc 

Thứ năm
29/09

 14h00-16h00
 Phòng họp B Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia ý kiến thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Phân hiệu Đảng uỷ, BGĐ Phân hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, thư viện, Ban giám hiệu Trường THPT LNĐN  Đại diện Đ.U. trường ĐHLN & Bí thư Đ.U. Phân hiệu
16h00-17h00 Phòng họp B Hội nghị tập thể lãnh đạo Phân hiệu biểu quyết lấy ý kiến thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Phân hiệu Đảng uỷ, BGĐ Phân hiệu Đại diện Đ.U. trường ĐHLN & Bí thư Đ.U. Phân hiệu

Thứ sáu
30/09

8h00 Phòng họp B - Họp Đánh giá điểm rèn luyện HK II và năm học 2021-2022
- Xét cấp học bổng HK II và danh hiệu thi đua năm học 2021-2022
Theo QĐ số 810/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 01/09/2021 và QĐ số 807/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 01/09/2021 Ô. Mai Hải Châu 

Thứ bảy
01/10

 6h00 Phòng: 103,104, 204,205 Nhà G1 Thi tiếng anh B1 đầu ra Thành viên trong hội đồng thi theo QĐ của Hiệu trưởng trường ĐHLN  Trưởng cụm thi tại phân hiệu
7h15 Hội trường lớn Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 Đại diện Đảng uỷ, Giảng viên và các học viên Tiểu ban tổ chức và tiểu ban tuyên giáo Đ.U.

Chủ nhật
02/10

 6h00  Phòng: 103,104, 204,205 Nhà G1 Thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu vào cho cao học khóa 30B Thành viên trong hội đồng thi theo QĐ của Hiệu trưởng trường ĐHLN  Trưởng cụm thi tại phân hiệu