Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) là trường Đại học CÔNG LẬP đào tạo đa ngành nghề. Năm 2022, nhà trường tuyển sinh 15 ngành với 4 phương thức xét tuyển.


 
Với mức học phí thấp (320.000đ/ tín chỉ- Đối với khối ngành Kinh tế; 380.000 đ/ tín chỉ- Đối với ngành Thú y, Thiết kế nội thất, CN Chế biến lâm sản; 350.000 đ/ tín chỉ - Đối với các ngành còn lại) tương đương khoảng 12-15 triệu đồng/ năm học; Song song đó chất lượng đào tạo được đánh giá cao và tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 85%; VNUF2 là sự lựa chọn tốt cho các bạn Học sinh đang có nguyện vọng học các ngành nghề đào tạo của nhà trường.Xem người học là trung tâm của mọi hoạt động, VNUF2 luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người học, trong đó có việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho sinh viên thông tin về học bổng: từ chương trình học bổng của Trường, của khoa cho đến những nguồn học bổng từ bên ngoài (Học bổng các tổ chức, doanh nghiệp… ) và các chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên.

I. HỌC BỔNG

Học bổng VNUF2 là học bổng của Trường dành tặng cho những sinh viên nỗ lực trong việc học cũng như rèn luyện với nhiều mức khác nhau. Chỉ cần bạn nỗ lực, biết đặt mục tiêu phấn đấu thì việc đạt được học bổng của Trường sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn, vì có rất nhiều mức phù hợp để bạn phấn đấu và đạt được.
Năm học 2020-2021, VNUF2 đã trao gần 4 tỷ đồng học bổng cho sinh viên. Hiện nay ở VNUF2 có các hình thức học bổng như sau:

1. Học bổng khuyến khích học tập:

* Mức học bổng: Hàng năm nhà trường dành 8% tổng thu học phí hệ chính quy (tương đương trên 2.000.000.000 đồng) để chi học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên, với 3 mức
- Mức 1: Học bổng sinh viên xuất sắc, mức chi bằng 125% học phí của học kỳ đạt học bổng.
- Mức 2: Học bổng sinh viên Giỏi, mức chi bằng 110% học phí của học kỳ đạt học bổng.
- Mức 3: Học bổng sinh viên Khá, mức chi bằng 100% học phí của học kỳ đạt học bổng.

* Đối tượng: Sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại Phân hiệu trường đại học Lâm nghiệp.

* Điều kiện:
- Điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt 7.0 trở lên, không thi lại, học lại học phần nào.
- Điểm rèn luyện học kỳ đạt 70 điểm trở lên.

* Cách thức xét, cấp học bổng:
- Xét từ cao xuống thấp những sinh viên đủ 2 điều kiện trên lần lượt từ mức 1 tới mức 3 cho đến khi hết chỉ tiêu.
- Những trường hợp sinh viên có điểm trung bình chung học tập học kỳ bằng nhau thì tính theo điểm rèn luyện từ cao xuống thấp.

2. Học bổng khuyến học – khuyến tài

* Mức học bổng: Hàng năm nhà trường trích từ quỹ Khuyến học – khuyến tài (năm 2022 dự kiến là 50.000.000 đồng) để trao học học bổng cho các sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Mức chi năm 2022 là: 2.000.000 đồng/sinh viên.

* Đối tượng: Sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại Phân hiệu trường đại học Lâm nghiệp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập; Sinh viên có thành tích trong NCKH, cuộc thi Khởi nghiệp…

* Điều kiện:
- Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc thuộc đối tượng người đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…
- Sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tay nghề… từ cấp tỉnh trở lên.

* Cách thức xét, cấp học bổng: Xét từ cao xuống thấp những sinh viên đủ điều kiện trên lần lượt cho đến khi hết chỉ tiêu.

3. Học bổng doanh nghiệp

Hàng năm các doanh nghiệp đều có các suất học bổng dành cho sinh viên đang theo học tại nhà trường, cụ thể:

- Học bổng dành cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản, thiết kế nội thất: Mỗi năm, các Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ dành nhiều suất học bổng toàn phần học phí (tương đương 34.000.000 đồng) để trao tặng cho những sinh viên viên có học lực từ khá và rèn luyện trở lên.

- Ngoài học bổng, sinh viên được tham gia học tập học kỳ doanh nghiệp (4-6 tháng) tại công ty. Sau khi ra trường các sinh viên nhận học bổng được nhận vào làm việc tại công ty.

- Điều kiện: Điểm trung bình tích lũy năm học từ 7.0 trở lên, rèn luyện từ 70 điểm trở lên và tích cực tham gia các phong trào thanh niên, sinh viên; Chưa nhận học bổng khác. Ưu tiên: sinh viên có công trình khoa học được Trường công nhận, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Trường đề xuất.

- Học bổng dành cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú Y: tổng mức học bổng 15.000.000 đồng để trao tặng cho những sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Điều kiện: Điểm trung bình tích lũy năm học từ 7.0 trở lên, rèn luyện từ 70 điểm trở lên và có hoàn cảnh khó khăn do trường đề xuất.

- Học bổng dành cho sinh viên ngành Quản lý đất đai: mức học bổng 10.000.000 đồng để trao tặng sinh viên có thành tích cao trong học tập và thuộc đối tượng chính sách.
Điều kiện: Điểm trung bình tích lũy năm học từ 7.0 trở lên, rèn luyện từ 70 điểm trở lên và có hoàn cảnh khó khăn do trường đề xuất.

- Học bổng của doanh nghiệp lĩnh vực Công nghệ Sinh học, Khoa học cây trồng và Bảo vệ thực vật: dành cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học đạt thành tích nghiên cứu khoa học. Mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng/đề tài.

II. CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

a. Miễn học phí:
    - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
    - Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật
    - Sinh viên từ 16 đến 22 tuổi học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng (đối với đối tượng bảo trợ xã hội)
    - Sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên);
    - Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
    - Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể (Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu);

b. Giảm học phí:

    - Đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
    - Đối tượng được giảm 50% học phí gồm:  Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TCXH VÀ HỖ TRỢ CPHT

a. Trợ cấp xã hội:
    - Sinh viên là người dân tộc ít người sống tại vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, mức hưởng: 140.000đ/tháng/12 tháng.
    - Sinh viên là con mồ côi không nơi nương tựa, mức hưởng: 100.000đ/ tháng/12 tháng.
    - Sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo, mức hưởng: 100.000đ/tháng/12 tháng
    - Sinh viên là người bị tàn tật, mất sức lao động từ 41% trở lên do tàn tật được hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định, có khó khăn về kinh tế, mức hưởng: 100.000đ/tháng/12 tháng

b. Hỗ trợ chi phí học tập:
    - Sinh viên đại học hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo quy định của Nhà nước (không áp dụng với sinh viên cử tuyển, xét tuyển, liên thông, văn bằng 2 và sinh viên sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học).
    - Mức hỗ trợ: 60% mức lương tối thiểu và được hưởng 10 tháng/năm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để đăng ký xét tuyển ngay tại thời điểm này, thí sinh có thể truy cập: https://vnuf2.edu.vn/xettuyen/dkxt-hoc-ba.html

Nhằm hỗ trợ các bạn thí sinh và quý phụ huynh một cách nhanh chóng, VNUF2 cũng triển khai các văn phòng trực tuyến trên nhiều nền tảng tiện lợi như sau:

• Hotline: 0251 6508 777 – 0251 6578 999
• Website: www.vnuf2.edu.vn
• Fanpage: Facebook.com/VNUF2
• Zalo: 035.484848.9 (Tuyển sinh VNUF2)
• Địa chỉ: Văn Phòng tuyển sinh, Phân hiệu trường ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, TT Trảng Bom, H Trảng Bom, T Đồng Nai