Sáng 16/5/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hồng Việt, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.Lễ bảo vệ Luận án thực hiện theo đúng chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội như: giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 443/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TT

Họ và tênThành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Văn Điển

Chủ tịch HĐ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Lê Xuân Trường

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Trương Tất Đơ

Phản biện 2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

PGS.TS. Phí Hồng Hải

Phản biện 3

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

TS. Phan Văn Thắng

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Sến mủ (Shorea roxburghii G.Don) dưới tán rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quang Bảo.

Sau khi nghe NCS Lê Hồng Việt trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Về mặt học thuật:

Luận án này cung cấp những thông tin để xây dựng các biện pháp quản lý rừng và những phương thức khai thác – tái sinh đối với kiểu Rkx ở khu vực nghiên cứu

Về mặt lý luận:

Đề tài cung cấp những thông tin để xây dựng nguyên lý sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể Sến mủ nói riêng và cây họ Dầu nói chung trong kiểu Rkx ở miền Đông Nam Bộ

Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

(1) Về khoa học: Đã xác định được đặc điểm động thái tái sinh cơ bản của loài Sến mủ là quá trình tái sinh được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn cây con cần độ tàn che >0,7 và giai đoạn cây tái sinh tham gia vào tán rừng cần độ tàn che từ 0,5 đến 0,7 và diện tích lỗ trống thích hợp từ 200 – 300 m2.

(2) Về thực tiễn, đã xác định được những nhân tố sinh thái và những nhân tố nội tại trong cấu trúc rừng ảnh hưởng tới số lượng  và chất lượng tái sinh của loài Sến mủ làm cơ sở cho những đề xuất kỹ thuật nhằm phục hồi và tăng tỷ lệ loài trong cấu trúc quần xã.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Hồng Việt đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lê Hồng Việt xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Lê Hồng Việt.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án


GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệNghiên cứu sinh Lê Hồng Việt tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồngPGS.TS. Nguyễn Minh Thanh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCSNCS Lê Hồng Việt tặng hoa tri ân PGS.TS. Trần Quang Bảo