Ngày 23/3/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai đã có buổi tiếp và làm việc với chuyên gia Trường Đại học Montana Hoa Kỳ.Tham dự có TS. Vũ Thu Hương - Quyền Giám đốc Phân hiệu; Các đại diện phòng KHCN&HTQT, Khoa Lâm học, Khoa Quản lý TN&MTvà các học viên đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên. Về phía Trường đại học Montana Hoa Kỳ có Bà Carla Abrams, Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Trưởng nhóm phát triển Chương trình Trao đổi sinh viên.

Tại buổi làm việc, TS. Vũ Thu Hương đã giới thiệu chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác của Phân hiệu, Bà Carla Abrams giới thiệu khái quát về những ngành đào  đào tạo, nghiên cứu nổi bật của trường Đại học Montana mà có thể thực hiện tốt việc hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai trường, cách thức và những yêu cầu cơ bản của chương trình hợp tác trao đổi sinh viên. Theo đó, các lĩnh vực 2 trường quan tâm có thể thực hiện việc trao đổi giảng viên, sinh viên trong năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ tập trung vào Quản lý tài nguyên rừng, Kỹ thuật lâm sinh và Môi trường…

Hai bên thống nhất phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai thực hiện đoàn công tác tới trường đại học Montana với mục tiêu trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các bên với trường Đại học Montana. Tại buổi tiếp, đại diện trường Đại học Montana, Bà Carla Abrams đã gặp gỡ sinh viên đăng ký chương trình trao đổi sinh viên, trả lời các thắc mắc và tìm hiểu mong muốn của sinh viên khi tham gia chương trình trao đổi sinh viên.Kết thúc buổi làm việc, hai bên mong muốn cùng nhau tìm kiếm nguồn hỗ trợ, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên và thực hiện các thỏa thuận theo nội dung buổi làm việc.