Sáng ngày 22/10/2021, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021”Tham dự Hội nghị có TS. Mai Hải Châu – Phó Giám đốc Phân hiệu, trưởng phó các phòng ban chức năng, lãnh đạo các Khoa chuyên môn và hơn 40 sinh viên đai diện cho Ban cán sự lớp và các bạn sinh viên có thành tích cao trong công tác NCKH và hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tổng kết hoạt động NCKH, KNĐMST trong sinh viên, đánh giá những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp đẩy mạnh NCKH, KNĐMST trong sinh viên Phân hiệu. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của đại diện lãnh đạo các phòng ban, Khoa chuyên môn, sinh viên thảo luận sôi nổi chỉ ra các kết quả đạt được, các tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy NCKH, KNĐMST sinh viên trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết hội nghi TS. Mai Hải Châu – Phó Giám đốc Phân hiệu đánh giá NCKH, KNĐMST sinh viên trong mấy năm trở lại đây đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã có các nhóm nghiên cứu lọt vào vòng thi cấp tỉnh, gửi hồ sơ dự thi cấp quốc gia. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về CSVC, nguồn lực tài chính nhưng giảng viên, sinh viên đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt hoạt động NCKH, KNĐMST. Đồng thời cũng đã chỉ ra rất nhiều cơ hội mới của sinh viên Phân hiệu trong thời gian tới với những hoạt động nghiên cứu thiết thực và ý nghĩa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên và giảng viên tham gia NCKH, KNĐMST.

Hội nghị đã chỉ ra một số định hướng NCKH, KNĐMST sinh viên trong thời gian tới gồm:

-    Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, mở diễn đàn trên website cập nhập các văn bản quy định hoạt động NCKH, KNĐMST như: QĐ số 884/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; QĐ số 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Thông tư số 26/2021/TT-BGD ĐT về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Nghị quyết số 29/NQ-UBND tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ cho các hoạt động KNĐMST.

-    Tiến hành góp ý, bổ sung, điều chỉnh lại các nội dung NCKH, KNĐMST sinh viên trong quy chế quản lý khoa học, QCCTNB cho phù hợp, thuận lợi nhất cho công tác tổ chức triển khai hoạt động.

-    Tổ chức đào tạo mở lớp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, sinh viên NCKH, KNĐMST.

-    Thành lập các câu lạc bộ NCKH, KNĐMST ở cấp Khoa, cấp trường, tạo khu vườm ươm KNĐMST để sinh viên có không gian giao lưu, kết nối NCKH. Thành lập hội đồng xét chọn NCKH, ý tưởng KNĐMST của sinh viên để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho những đề xuất, ý tưởng khả thi, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động đào tạo của Nhà trường.

-    Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ công tác NCKH, KNĐMS, thành lập các nhóm huấn luyện viên, cố vẫn NCKH, khởi nghiệp bao gồm cả giảng viên và quản lý các doanh nghiệp, tổ chức.

-    Tổ chức tuần lễ NCKH sinh viên, khen thưởng, động viên kịp thời các nhóm nghiên cứu có thành tích trong công tác NCKH, KNĐMST sinh viên các cấp, các đơn vị chức năng đưa tiêu chí NCKH, KNĐMST vào tiêu chí thi đua khen thưởng của giảng viên sinh viên.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguồn: TS. Lê Văn Long – Phòng KHCN&HTQT