Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết và hội nhập nhằm nâng cao tính thực tiễn của giáo dục biết khai thác và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động giáo dục. Nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đa dạng hóa đào tạo, đa ngành, đa dạng hóa quan hệ quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Ngày 06/03/2015 Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối với với chuyên gia trường đại học Montana - Hoa Kỳ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Cải thiện công tác quản lý tài nguyên rừng và giáo dục bảo tồn” (Improving of resources management and education). Kế hoạch sinh hoạt gồm 03 chuyên đề:

Ngày 06/3/2015:  Chuyên đề 1
"Giáo dục và bảo tồn các trảng cỏ ở Montana, Hoa Kỳ"
(Education and grassland conservation in Montana, USA)

Ngày 07/3/2015: Chuyên đề 2
"Diễn giải tự nhiên và bảo tồn"
(Nature interpretation and conservation)

Ngày 08/3/2015: Chuyên đề 3
"Ứng dụng GIS quản lý thực vật xâm hại ở Montana"
(Applications of GIS in invasive plant management in Montana)

Ngay trong buổi sinh hoạt đầu tiên, không khí trao đổi học thuật đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến chia sẻ và đóng góp từ chuyên gia và cán bộ giảng viên, sinh viên. Chúng ta hy vọng đợt sinh hoạt học thuật này sẽ đạt được nhiều kết quả cao, cung cấp thêm cho cán bộ giảng viên và sinh viên kiến thức bảo tồn mới góp phần vào công tác giáo dục và đào tạo ngành Lâm nghiệp đồng thời cũng giúp chuyên gia trường Đại học Montana biết thêm về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cách thức bảo vệ nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này. Đợt sinh hoạt cũng là  “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng vững chắc và ngày càng phát triển cho cho mối quan hệ giữa Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường ĐH Montana.

Nguồn: Ban KHCN