Trong không khí vui tươi phấn khởi của năm học mới 2016- 2017; công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 - 2017, chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng ngày 22 tháng 8 năm 2016, Cơ sở 2 trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm 2016 cho Sinh viên bậc Đại học khóa 58, 59, 60 và Cao đẳng khóa 03, 04 và Trung cấp khóa 41 và các lớp nhập học năm học 2016 - 2017.Dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng Ban Tổ chức hành chính; ông Cao Phi Long – Trưởng Ban CT&CTHSSV cùng các ông, bà là trưởng, phó các đơn vị trong nhà trường và sự có mặt của hơn 400 HSSV chính quy nhập học đợt 1 năm học 2016 – 2017.

Tại buổi lễ khai mạc tuần sinh hoạt công dân năm 2016, ông Nguyễn Văn Toàn phát biểu chúc mừng tới các tân học sinh - sinh viên; động viên các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.


Ông Nguyễn Văn Toàn phát biểu


Tuần sinh hoạt công dân – HSSV với mục đích nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; đồng thời, giúp các em hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Sau bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Toàn, ông Cao Phi Long - Trưởng ban CT&CTHSSV lên phổ biến kế hoạch học tập, tổ chức lớp học, các yêu cầu khi làm bài thu hoạch, cách đánh giá ghi nhận kết quả học tập…

Cuối đợt học mỗi sinh viên phải làm một bài thu hoạch theo yêu cầu của ban tổ chức, bài làm được tổ chức chấm điểm, kết quả điểm được dùng để tham gia đánh giá quá trình rèn luyện của từng sinh viên.

Tin, ảnh: Phạm Sỹ