Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Ngày ĐK Họ và Tên Phái Ngày Sinh Ngành ĐKXT
19-11-2020 Phạm Thị Thuý Vân Nữ 16/07/1995 Công nghệ chế biến lâm sản
27-10-2020 Nguyễn Văn Bình Nam 21/02/2001 Thiết kế nội thất
26-10-2020 Đào Quang Vũ Nam 30/10/2001 Kế toán
12-10-2020 Tô Nhật Tuấn Nam 16/08/1999 Quản trị kinh doanh
12-10-2020 Nguyễn Phượng Anh Nữ 16/06/2002 Bất động sản
12-10-2020 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 11/11/2002 Bảo vệ thực vật
11-10-2020 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 11/11/2002 Thú y
11-10-2020 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 11/11/2002 Bảo vệ thực vật
10-10-2020 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/08/1998 Kế toán
09-10-2020 Trần vũ mũ khuyên Nữ 08/04/2002 Kế toán
08-10-2020 Nguyễn Thiên Thanh Nữ 23/09/2002 Kế toán
08-10-2020 Lê Thị Hồng Loan Nữ 27/05/2002 Quản lí tài nguyên & MT
07-10-2020 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo Nam 02/03/2002 Quản lí tài nguyên & MT
06-10-2020 Nguyễn thị kim oanh Nữ 08/09/2002 Thú y
05-10-2020 Lương Tiến Thành Nam 14/7/2002 Kế toán
05-10-2020 Lương Tiến Thành Nam 14/7/2002 Kế toán
05-10-2020 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/03/2002 Thiết kế nội thất
05-10-2020 Lê Hải Sơn Nam 23 Quản trị kinh doanh
05-10-2020 Phan Lê Hữu Hạnh Nam 16/08/2002 Quản trị kinh doanh
05-10-2020 Nguyễn Trọng Kiên Nam 20/05/2002 Chăn nuôi
30-09-2020 Hà Thị Minh Thương Nữ 07/01/1997 Thú y
29-09-2020 Nguyễn Lâm Trang Nhã Nữ 19/08/2002 Thiết kế nội thất
28-09-2020 Phạm năng quang linh Nam 21/01/2002 Thiết kế nội thất
27-09-2020 Klong Ha Hưng Nam 1722001 Kiến trúc cảnh quan
26-09-2020 Trần Đình Thành Nam 07/04/2002 Quản lí tài nguyên rừng
24-09-2020 Đào Thị Hiên Nữ 16/12/2001 Quản trị kinh doanh
23-09-2020 Nguyễn Trung Thiên Nam 18/10/2001 Thú y
23-09-2020 Nguyễn Trung Thiên Nam 18/10/2001 Thú y
23-09-2020 KHUẤT THỊ THỦY Nữ 02/08/2002 Thú y
22-09-2020 trương tâm như Nữ 06/12/2002 Thú y
22-09-2020 Nguyễn Văn Bình Nam 21/02/2001 Quản trị kinh doanh
21-09-2020 Trần thị Kim Chi Nữ 20/08/1996 Công nghệ sinh học
21-09-2020 Cao Đức Duy Nam 27/5/2002 Thú y
21-09-2020 VÕ LONG NHẬT Nam 06-11-2000 Quản lí tài nguyên & MT
21-09-2020 K vương Nam 16/03/2001 Quản lí tài nguyên rừng
20-09-2020 nguyển hoàng khánh Nam 08/10/2002 Công nghệ sinh học
20-09-2020 Nguyễn đức lễ Nam 14/01/2002 Kế toán
18-09-2020 MAI MINH QUANG Nam 8/10/2000 Khoa học cây trồng
17-09-2020 Huỳnh thanh phát Nam 13/10/2020 Thú y
16-09-2020 Chu Văn Tếp Nam 11/02/2002 Quản trị kinh doanh
16-09-2020 Nguyễn Thị Anh Trang Nữ 26/04/1998 Kế toán
16-09-2020 Nguyễn Phùng Kỳ Duyên Nữ 03/04/2002 Thiết kế nội thất
16-09-2020 Chu Văn Tếp Nam 11/02/2002 Quản lí đất đai
15-09-2020 Trần hoài đức Nam 19/07/2002 Thiết kế nội thất
15-09-2020 ngô nguyễn thành toại Nam 08/12/2001 Thú y
15-09-2020 Lê Duy Nam 30/10/2002 Thiết kế nội thất
14-09-2020 Bùi Trần Bảo Ngọc Nữ 20/02/2002 Kế toán
14-09-2020 Nguyễn Kim Thư Nữ 09/02/2002 Thú y
13-09-2020 Nguyễn Minh Tùng Nam 26/08/2002 Quản trị kinh doanh
12-09-2020 Nguyễn công tuấn anh Nam 16 Quản lí đất đai
Trang 1 trên 13