Search

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Họ và Tên Phái Ngày Sinh KV Ngành ĐKXT
Nguyễn Thành Anh Tuấn Nam 19/09/1996 KV1 Thiết kế nội thất
Lê Nguyễn Quế Anh Nữ 17/07/2001 KV1 Thú Y
Huỳnh Hồng Bằng Nam 14/7/2001 KV2 Thiết kế nội thất
Ngô Hiền Lương Nữ 22/02/2001 KV1 Thú Y
Mai Thanh Duy Nam 08/01/2001 KV1 Quản lý tài nguyên rừng
Trương Thị Mộng Mơ Nữ 14/7/2001 KV2-NT Chăn nuôi
Lê Thị Huỳnh Như Nữ 05122001 KV2-NT Chăn nuôi
Lê phước hậu Nam 10 KV2-NT Chăn nuôi
Đặng thị hồng đào Nữ 22/06/2001 KV2 Quản lý tài nguyên MT
Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 12-11-2001 KV2 Kế toán
Cao văn phong Nam 21/03/2000 KV2-NT Thú Y
Liêng jrang ly na Nữ 15/01/2001 KV1 Quản lý tài nguyên MT
NAY TRUNG Nam 05/04/2000 KV1 Quản trị kinh doanh
Phan văn Ôsil Nam 09-09-1999 KV2-NT Bảo vệ thực vật
Nguyễn thị Thanh Nhàn Nữ 02/05/2001 KV1 Kế toán
Phan Ngọc Hiệp Nam 16/06/2001 KV1 Công nghệ chế biến lâm sản
ĐIỂU PHONG Nam 28/03/1999 KV1 Lâm sinh
Hồ Thành Long Nam 17/1/2001 KV1 Khoa học cây trồng
Nguyễn thị Thanh Nhàn Nữ 02/05/2001 KV1 Quản trị kinh doanh
NGUYỄN TRUNG THIỆN Nam 04/09/2001 KV2-NT Quản lý đất đai
Trang 1 trên 13