Search

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Ngày ĐK Họ và Tên Phái Ngày Sinh Ngành ĐKXT
21-07-2019 Trần văn Hiển Nam 13/09/2000 Thiết kế nội thất
20-07-2019 Ngo Thuy Nhung Nữ 20/10/2001 Kế toán
20-07-2019 Lê Minh Tiến Nam 26/02/2001 Công nghệ sinh học
20-07-2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 09-02-2001 Quản lý đất đai
20-07-2019 Lê Thị Tố Nguyên Nữ 26-07-2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
20-07-2019 Bùi Quang Huy Nam 10/12/2001 Kiến trúc cảnh quan
20-07-2019 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 02 Kế toán
20-07-2019 Nguyễn Bá Giác Nam 18/06/2001 Thú Y
20-07-2019 Đổ Hoài Phong Nam 1994-05-05 Quản lý tài nguyên rừng
20-07-2019 Trần Quốc Tuấn Nam 04-10-2001 Quản lý đất đai
19-07-2019 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 3/1/2001 Quản trị kinh doanh
19-07-2019 NGUYỄN VĂN BIN Nam 02/10/2000 Thú Y
19-07-2019 Trần Minh Hoàng Nam 15-02-2001 Quản lý tài nguyên MT
19-07-2019 Lê Quốc Dũng Nam 15/02/2001 Khoa học cây trồng
19-07-2019 Đổ Hoài Phong Nam 1994-05-05 Quản lý tài nguyên rừng
19-07-2019 nguyễn chấn dương Nam 15/11/2000 Thiết kế nội thất
19-07-2019 Ngô Trí Dũng Nam 03/01/2001 Lâm sinh
19-07-2019 Đặng Hoàng Yến Nhi Nữ 13/3/2001 Thú Y
19-07-2019 Lê Quang Hùng Nam 22/5/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
19-07-2019 Lê Vũ Tài Nam 29/09/2001 Kế toán
19-07-2019 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 29-08-2001 Kế toán
19-07-2019 Phạm Hoàng Gia Huy Nam 07/06/2001 Thú Y
19-07-2019 Trần Minh Thành Nam 03/04/1999 Thú Y
19-07-2019 Nguyễn thị phương lan Nữ 16/10/2000 Bảo vệ thực vật
19-07-2019 Đỗ Thị Mỹ Tiên Nữ 20/07/2001 Công nghệ chế biến lâm sản
19-07-2019 Bùi Phi Hùng Nam 27/7/2001 Quản lý đất đai
18-07-2019 Lê Quốc Dũng Nam 15/2/2001 Khoa học cây trồng
18-07-2019 Trần Thị Thùy Liên Nữ 05/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
18-07-2019 Bùi Minh Tâm Nam 28/03/2001 Quản lý đất đai
18-07-2019 Quách ngọc ninh Nữ 18/11/2001 Thú Y
18-07-2019 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Nam 01/01/2001 Thú Y
18-07-2019 Trần Quang Tuấn Nam 02/02/2001 Thú Y
18-07-2019 Lý thị kim ngân Nữ 20/08/2001 Kế toán
18-07-2019 Phạm văn vinh Nam 20/10/2000 Quản trị kinh doanh
18-07-2019 Nguyễn Ngọc Linh Vy Nữ 29/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
18-07-2019 Ká Diểu Nữ 12/02/2001 Lâm sinh
18-07-2019 Nguyễn Thái Dương Nam 08/08/2001 Công nghệ sinh học
18-07-2019 Trần thị linh Nữ 03-08-2001 Quản lý đất đai
18-07-2019 Ka Hương Nữ 19/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
18-07-2019 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 17-8-2001 Quản trị kinh doanh
18-07-2019 Trần Quốc Hải Nam 21/9/2001 Thú Y
18-07-2019 Thương Thị Như Trinh Nữ 29/06/2001 Quản trị kinh doanh
18-07-2019 TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC Nữ 29/06/2001 Kế toán
18-07-2019 Thổ Văn Đình Nam 15/06/2001 Quản lý đất đai
17-07-2019 Nguyễn thị tuyết nhi Nữ 15/3/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
17-07-2019 Lưu Ngọc Sơn Nam 03-10-2001 Khoa học cây trồng
17-07-2019 Đỗ hoàng thanh phương Nữ 17/04/2001 Bảo vệ thực vật
17-07-2019 Nguyễn Thái Nhựt Nam 28/10/2001 Thú Y
17-07-2019 Lê thị minh thư Nữ 09/10/2001 Thú Y
17-07-2019 nguyễn thị thu thủy Nữ 19/11/2001 Thú Y
Trang 1 trên 9