Search

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Ngày ĐK Họ và Tên Phái Ngày Sinh Ngành ĐKXT
23-07-2019 Vũ Thị Vân Anh Nữ 14/10/2001 Quản lý tài nguyên MT
23-07-2019 Phạm Nguyễn Huyền Ngọc Nữ 24/07/2001 Quản trị kinh doanh
23-07-2019 Nguyễn Minh Quân Nam 13/01/2001 Khoa học môi trường
22-07-2019 Ngô Quốc Bảo Nam 10/01/2001 Thú Y
22-07-2019 Nguyễn Thanh Long Nam 2/6/2001 Thiết kế nội thất
22-07-2019 Mã Ngọc Thanh Nam 21/7/2001 Chăn nuôi
22-07-2019 Lê Ngọc Châu Nam 04/06/2001 Thú Y
22-07-2019 Le viet Toan Nam 07/06/1997 Quản lý tài nguyên rừng
22-07-2019 Nguyễn Thành Đạt Nam 09-07-2001 Thú Y
22-07-2019 Nguyễn Đăng Trường Nam 01/10/2001 Công nghệ chế biến lâm sản
22-07-2019 Nguyễn Duy Hòa Nam 07/11/2001 Khoa học môi trường
22-07-2019 Nguyễn Thị Ánh vy Nữ 05/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
22-07-2019 Đặng Trung Tiến Nam 15/01/2001 Thú Y
22-07-2019 Tạ Minh Ngọc Nữ 09/11/2001 Kế toán
22-07-2019 Hoàng xuân trung Nam 6/1/2001 Thú Y
22-07-2019 MÔNG THỊ NHẬT ÁNH Nữ 26/01/2001 Công nghệ sinh học
22-07-2019 Tạ Đăng Khương Huy Nam 14/12/2001 Quản lý đất đai
22-07-2019 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 02/06/2001 Kế toán
21-07-2019 HUỲNH THỊ MINH HIẾU Nữ 12/02/2001 Quản trị kinh doanh
21-07-2019 Ká Diểu Nữ 12/02/2001 Lâm sinh
21-07-2019 Lưu Ngọc Sơn Nam 03-10-2001 Bảo vệ thực vật
21-07-2019 Hoàng Thị Kim Liên Nữ 17/03/2001 Kế toán
21-07-2019 Nguyễn Phạm Vĩnh Khang Nam 05/01/2001 Thú Y
21-07-2019 Trịnh tấn tài Nam 17/09/2000 Bảo vệ thực vật
21-07-2019 Trần văn Hiển Nam 13/09/2000 Thiết kế nội thất
20-07-2019 Ngo Thuy Nhung Nữ 20/10/2001 Kế toán
20-07-2019 Lê Minh Tiến Nam 26/02/2001 Công nghệ sinh học
20-07-2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 09-02-2001 Quản lý đất đai
20-07-2019 Lê Thị Tố Nguyên Nữ 26-07-2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
20-07-2019 Bùi Quang Huy Nam 10/12/2001 Kiến trúc cảnh quan
20-07-2019 Nguyễn Bá Giác Nam 18/06/2001 Thú Y
20-07-2019 Đổ Hoài Phong Nam 1994-05-05 Quản lý tài nguyên rừng
20-07-2019 Trần Quốc Tuấn Nam 04-10-2001 Quản lý đất đai
19-07-2019 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 3/1/2001 Quản trị kinh doanh
19-07-2019 NGUYỄN VĂN BIN Nam 02/10/2000 Thú Y
19-07-2019 Trần Minh Hoàng Nam 15-02-2001 Quản lý tài nguyên MT
19-07-2019 Lê Quốc Dũng Nam 15/02/2001 Khoa học cây trồng
19-07-2019 Đổ Hoài Phong Nam 1994-05-05 Quản lý tài nguyên rừng
19-07-2019 nguyễn chấn dương Nam 15/11/2000 Thiết kế nội thất
19-07-2019 Ngô Trí Dũng Nam 03/01/2001 Lâm sinh
19-07-2019 Đặng Hoàng Yến Nhi Nữ 13/3/2001 Thú Y
19-07-2019 Lê Quang Hùng Nam 22/5/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
19-07-2019 Lê Vũ Tài Nam 29/09/2001 Kế toán
19-07-2019 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 29-08-2001 Kế toán
19-07-2019 Phạm Hoàng Gia Huy Nam 07/06/2001 Thú Y
19-07-2019 Trần Minh Thành Nam 03/04/1999 Thú Y
19-07-2019 Nguyễn thị phương lan Nữ 16/10/2000 Bảo vệ thực vật
19-07-2019 Đỗ Thị Mỹ Tiên Nữ 20/07/2001 Công nghệ chế biến lâm sản
19-07-2019 Bùi Phi Hùng Nam 27/7/2001 Quản lý đất đai
18-07-2019 Trần Thị Thùy Liên Nữ 05/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trang 1 trên 9