Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Ngày ĐK Họ và Tên Phái Ngày Sinh Ngành ĐKXT
17-08-2019 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/10/2001 Kế toán
16-08-2019 Trần Hồng Sơn Nam 19/05/2001 Thú Y
16-08-2019 H'La Nữ 25/10/1999 Quản lý tài nguyên MT
16-08-2019 Nguyễn thị thúy vân Nữ 10/10/2001 Kế toán
15-08-2019 ĐINH NGỌC DUY Nam 02/7/1996 Lâm sinh
14-08-2019 Phạm Quốc Thịnh Nam 24-07-1998 Thú Y
13-08-2019 Nguyễn Xuân Thuận Nam 15/05/1996 Thiết kế nội thất
13-08-2019 Trương Thị Phước Thanh Nữ 15-04-2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
13-08-2019 Ngọ Thị Duyên Nữ 01/11/2001 Công nghệ sinh học
12-08-2019 Lê Thị Xương Nữ 05 Quản trị kinh doanh
12-08-2019 Nguyễn Ngọc Trường Nam 31/03/2001 Khoa học cây trồng
12-08-2019 Lê Thị Thanh Tiền Nữ 20/05/1995 Khoa học cây trồng
11-08-2019 Hoàng thị việt mỹ Nữ 08/03/2000 Kế toán
10-08-2019 Trần Hồng Sơn Nam 24/08/2001 Khoa học cây trồng
10-08-2019 Võ Thị Diễm Trúc Nữ 26/10/2001 Kiến trúc cảnh quan
10-08-2019 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 22/7/2001 Công nghệ sinh học
10-08-2019 Trương Thị Thúy Biển Nữ 20/11/2001 Quản trị kinh doanh
10-08-2019 Nguyeễn chí bằng Nam 26/03/2000 Quản lý tài nguyên rừng
10-08-2019 Lê anh huy Nam 22/09/2001 Quản lý tài nguyên MT
10-08-2019 Dương Thị Hồng Loan Nữ 2/3/2000 Thú Y
10-08-2019 NGUYỄN THỊ KIM TIÊN Nữ 07/04/2001 Công nghệ sinh học
09-08-2019 Đặng Thị Huyền Thoại Nữ 22/12/2001 Kế toán
09-08-2019 nguyễn thị kim luyện Nữ 29/03/2001 Kế toán
08-08-2019 Tạ Trần Đăng Khoa Nam 10/03/2001 Quản lý đất đai
08-08-2019 Nguyễn phan Phước Lộc Nam 29/01/2001 Quản lý đất đai
08-08-2019 Trần Đình Hưng Phát Nam 11/03/2001 Quản lý đất đai
07-08-2019 Trần Thị Hồng Nhi Nữ 8/12/2001 Lâm sinh
07-08-2019 Phan Kim Luyến Nữ 18/11/2001 Lâm sinh
06-08-2019 Lê thị mỹ hằng Nữ 24/9/2001 Quản trị kinh doanh
06-08-2019 Kim vủ Nam 20/02/2000 Lâm sinh
05-08-2019 Trần Minh Hoàng Nam 15/02/2001 Khoa học môi trường
05-08-2019 Phan trọng đức Nam 14/08/1999 Kiến trúc cảnh quan
05-08-2019 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 21-6-2001 Quản trị kinh doanh
04-08-2019 Nguyễn Việt Hoàng Nam 25 Quản lý đất đai
02-08-2019 H'Trim Nữ 09/05/2000 Quản lý đất đai
02-08-2019 Hoàng Thị Việt Mỹ Nữ 08/03/2000 Kế toán
01-08-2019 Nguyễn Thị Kim Luyện Nữ 29/03/2001 Quản trị kinh doanh
01-08-2019 Nguyễn chí bằng Nam 26/03/2000 Quản lý tài nguyên rừng
01-08-2019 Vũ Văn Hiếu Nam 12/10/2001 Quản lý đất đai
31-07-2019 Ngô Lan Anh Nữ 14/04/2001 Quản trị kinh doanh
31-07-2019 NGUYỄN THỊ TIỂU MY Nữ 29/06/2001 Kế toán
31-07-2019 Lương Ngô Chí Đại Nam 05/02/2001 Thú Y
31-07-2019 H Lin kđoh Nữ 7/10/2001 Chăn nuôi
31-07-2019 Đào Thị Phượng Nữ 30/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
30-07-2019 Phạm Dương Linh Nam 2 Thú Y
30-07-2019 Lý Bé Châm Nữ 28/01/2001 Quản lý tài nguyên rừng
30-07-2019 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 18/12/2001 Lâm sinh
29-07-2019 Bùi Minh Hiếu Nam 14/1/2001 Chăn nuôi
29-07-2019 Trần Lê Hoàng Nam 18-03-2000 Bảo vệ thực vật
28-07-2019 Phan trọng đức Nam 14/08/1999 Kiến trúc cảnh quan
Trang 1 trên 11