Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Ngày ĐK Họ và Tên Phái Ngày Sinh Ngành ĐKXT 1 Ngành ĐKXT 2
19-08-2022 Dương Thị Như Nữ 02/02/2004 Kế toán
18-08-2022 K' Gờs Nam 13/01/2002 Lâm sinh
18-08-2022 Đoàn Mai Huyền Nữ 20-03-2004 Thú y Thú y
17-08-2022 Trần Đỗ Uyên Nhi Nữ 2/2/2004 Bảo vệ thực vật Khoa học cây trồng
17-08-2022 Bon Đing Minh Tuấn Nam 10-04-2004 Quản lí tài nguyên rừng
17-08-2022 BON ĐING MINH TUẤN Nam 10-04-2004 Quản lí tài nguyên rừng
16-08-2022 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 05/03/2004 Kế toán Quản trị kinh doanh
16-08-2022 BON ĐING MINH TUẤN Nam 10-04-2004 Quản lí tài nguyên rừng
16-08-2022 NGUYEN THANH AN Nam 19/08/1993 Kế toán
16-08-2022 K'Nu Hàng Rung Nam 24/08/2004 Lâm sinh Quản lí đất đai
15-08-2022 Nguyễn Thị Linh Nữ 01/10/2004 Kế toán (học buổi tối và CN)
15-08-2022 Bùi Thanh Trúc Nữ 10/02/2003 Thú y Thiết kế nội thất
15-08-2022 Nguyễn thị như quỳnh Nữ 15 Thú y
15-08-2022 Nguyễn Thị Bích Thùy Nữ 29/09/2004 Thú y Du lịch sinh thái
14-08-2022 Hồ Minh Nhiệt Nam 19-01-2004 Quản lí tài nguyên rừng Quản lí tài nguyên rừng
14-08-2022 Trần phạm thanh hoài Nữ 16/11/1997 Kế toán (học buổi tối và CN)
13-08-2022 DƠNG GUR DOU WÊN Nam 4/11/2004 Quản trị kinh doanh Công nghệ chế biến lâm sản
12-08-2022 Nguyễn Quốc Thái Lâm Nam 13/08/1999 Thú y Thú y
11-08-2022 Vũ Ngọc Diễm Hồng Nữ 07/11/2004 Thú y Thiết kế nội thất
11-08-2022 Nguyễn Quang Sáng Nam 18/04/2000 Quản lí đất đai Quản lí tài nguyên rừng
11-08-2022 Đỗ Đức Nghĩa Nam 01/06/2004 Thú y Thú y
11-08-2022 Hoàng Thị Hoa Nữ 17072004 Kế toán Du lịch sinh thái
10-08-2022 Nghiêm văn hoà Nam 08/12/2004 Quản lí đất đai
10-08-2022 Phạm Hồng Phong Nam 06/10/2004 Quản trị kinh doanh
10-08-2022 lưu thị ngọc ánh Nữ 12/08/2004 Quản trị kinh doanh Quản lí tài nguyên & MT
10-08-2022 Phạm Tống Trung Đông Nam 16/10/2001 Quản trị kinh doanh
10-08-2022 Trần thành đạt Nam 24/08/2004 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh
10-08-2022 Nguyễn Huy Hoàng Nam 21/09/2004 Quản lí đất đai Quản lí tài nguyên & MT
10-08-2022 Trần thành đạt Nam 24/08/2004 Quản trị kinh doanh
09-08-2022 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 18/3/2004 Thú y
09-08-2022 Trương Quỳnh Như Nữ 12/12/2004 Kế toán
09-08-2022 Trương Quỳnh Như Nữ 12/12/2004 Kế toán
08-08-2022 Kiều Doãn Minh Nam 20/06/2004 Quản lí đất đai Kế toán
08-08-2022 K' Hải Đăng Nam 31/5/2004 Quản lí tài nguyên rừng Lâm sinh
07-08-2022 Võ Trần Minh Tú Nữ 24/02/2004 Quản trị kinh doanh Thiết kế nội thất
07-08-2022 Trương Quỳnh Như Nữ 12/12/2004 Kế toán
07-08-2022 Trương Quỳnh Như Nữ 12/12/2004 Kế toán
06-08-2022 Phạm Thị Thanh Diệu Nữ 06/01/2004 Quản lí đất đai
06-08-2022 Ngô Phan Ý Nam 26/05/2004 Quản trị kinh doanh Quản lí đất đai
06-08-2022 Tống Khánh Linh Nữ 22/08/2004 Quản trị kinh doanh Công nghệ sinh học
05-08-2022 Nguyễn Tá Quang Nam 19/11/2003 Quản lí đất đai Quản lí tài nguyên & MT
05-08-2022 Trần Nguyễn Phi Long Nam 31/08/2004 Quản lí đất đai
05-08-2022 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 03/03/2004 Quản lí đất đai
05-08-2022 Nguyễn Thị Lệ Tiền Nữ 05/01/2004 Thú y Du lịch sinh thái
05-08-2022 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nữ 28/08/2004 Kế toán
05-08-2022 Đỗ Mạnh Dũng Nam 06/11/2002 Quản lí tài nguyên & MT
04-08-2022 trần thị khánh loan Nữ 28/01/2004 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh (học buổi tối và CN)
04-08-2022 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ 26/11/2003 Thú y
04-08-2022 K BRịu Nam 29/11/2004 Quản lí tài nguyên rừng
04-08-2022 Trịnh Ngọc Bảo Châu Nữ 01/12/2004 Kế toán
Trang 1 trên 14