1. Chức năng:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo người học.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học; liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Giám đốc giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học và thực hiện nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Trưởng khoa trình Giám đốc quyết định thành lập các bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu.

Từ mục tiêu giáo dục chung của nhà trường, Khoa đặt ra mục tiêu cụ thể là các giảng viên, giảng viên phấn đấu trở thành người thầy, người cô giỏi về chuyên môn và tốt về nhân cách, năng động, sáng tạo. Sinh viên có ý thức thực hiện pháp luật, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng tư duy vận dụng kiến thức để học tốt các môn chuyên ngành.

Trong giảng dạy, với đặc thù là những môn lí thuyết nên Khoa rất chú trọng đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhằm thu hút sinh viên bởi các tiết học sinh động, lý thú và còn có đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, đầy tâm huyết với nghề và nhiệt tình giúp đỡ  sinh viên về mặt học tập cũng như các hoạt động khác.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy giáo dục theo hướng “lấy người học làm trung tâm”, tập thể giảng viên của khoa đã nỗ lực thay đổi phương pháp, nghiên cứu các phương pháp tiên tiến để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy. Phương pháp thuyết trình truyền thống được hỗ trợ bằng nhiều phương pháp mới như: yêu cầu sinh viên phải tự học dựa trên các tài liệu do giảng viên giới thiệu, làm việc theo nhóm nhỏ, giải quyết các bài tập tình huống, thảo luận theo chủ đề do giảng viên gợi ý.

Trong thời gian tới, khoa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các phương pháp tích cực trong giảng dạy để kích thích tính chủ động và sáng tạo trong  sinh viên, giảm thời lượng thuyết trình để tập trung cho học sinh sinh viên thảo luận và làm việc theo nhóm, góp phần rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm cho  sinh viên khi học các môn chuyên môn.