Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 26.000 thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 và khoảng 10.000 thí sinh đặc cách, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam.Để các thí sinh thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông không bị ảnh hưởng và mất cơ hội tham gia xét tuyển, trường đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) lên phương án Tăng chỉ tiêu xét tuyển học bạ và kéo dài thời gian xét tuyển đến ngày 15/9/2021 để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt 2 và những thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp.

Thí sinh sẽ có 2 cách đăng ký xét tuyển vào VNUF2 trong giai đoạn này:

(1)    Đối với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: Có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29/8/2021 đến 05/9/2021 trực tuyến trên hệ thống: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết tại: https://vnuf2.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc/2477-huong-dan-dieu-chinh-nguyen-vong-truc-tuyen-2021.html


 
(2)    Đối với thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT (điểm Trung bình chung 3 năm lớp 10,11,12 hoặc điểm HK1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển): Tiếp tục đăng ký xét tuyển hình thức Online tại địa chỉ: https://vnuf2.edu.vn/xettuyen/

Thời gian đăng ký xét tuyển đến ngày 15/9/2021