Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, nhằm chia sẻ với cộng đồng, đồng hành giúp Sinh viên (SV) vượt qua khó khăn, Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai đã có Thông báo số 124/TB-PHĐHLN-TCKT ngày 25/8/2021 về thu học phí, ký túc xá và chính sách hỗ trợ SV Đại học Chính quy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, năm học 2021-2022 với những điểm chính đáng chú ý như sau:(1) Giải pháp về hỗ trợ học phí:

- Nhà trường KHÔNG TĂNG mức thu học phí, tiếp tục giữ mức thu học phí hệ Đại học như năm học 2020-2021 (Đây là năm thứ 2 liên tiếp, nhà trường không tăng học phí, mặc dù theo Đề án đã được Chính Phủ phê duyệt, lộ trình tăng học phí mỗi năm tăng khoảng từ 10-15%).

- Hỗ trợ SV Đại học hệ chính quy 300.000 đồng (Tương đương 6% học kỳ 1 năm học 2021-2022) Không bao gồm SV  hệ Liên thông/ Văn bằng 2 hệ Chính quy và chỉ áp dụng đối với những SV đã hoàn thành học phí trước 31/12/2021.

(2) Giải pháp về thu dịch vụ Ký túc xá và nhà khách:

- Giữ nguyên mức thu ký túc xá và nhà khách như mức thu năm học 2020-2021.

Ngoài ra Nhà trường và các đơn vị trong trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và phát triển cá nhân cho SV trên các nền tảng trực tuyến. Trong thời gian tới sẽ tăng cường hoạt động trực tuyến của các Câu lạc bộ SV, đồng thời sẽ có các hình thức hỗ trợ SV linh hoạt, kịp thời căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh.


 
Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai là ngôi trường có bề dày truyền thống với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao về lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản và phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; mỹ thuật và kiến trúc cảnh quan, kỹ thuật - công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Nhà trường luôn chú trọng tiết kiệm các khoản chi để áp dụng mức học phí “thấp nhất có thể” trong hệ thống các trường Đại học công lập theo quy định của Nhà Nước; thường xuyên đầu tư, tăng cường tiềm lực đội ngũ, cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện dạy-học, thực hành, thực tập tốt nhất cho SV. Trong Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, SV là nhân vật trung tâm; việc xây dựng đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu giỏi là trọng tâm; việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu là tất yếu.