Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, Trong các ngày 30/10/2021, 31/10/2021, 06/11/2021 và 07/11/2021 Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ  đợt 1 năm 2021 qua hình thức trực tuyến.Tham gia hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ gồm có các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực kinh tế thuộc các trường đại học Kinh tế, Đại học Maketing, Đại học nông lâm tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tại Hà Nội và Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai.

Buổi bảo vệ luận văn cao học trực tuyến tại các Hội đồng diễn ra rất nghiêm túc, thông suốt phản ánh việc ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin tốt đảm bảo công tác dạy và học trước bối cảnh toàn xã hội đang giãn cách vì dịch bệnh như hiện nay.

Luận văn tốt nghiệp cao học là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Theo đánh giá chung của hội đồng thì các học viên đã có sự chuẩn bị cẩn thận và hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của một luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế. Các luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, các thông tin và số liệu đáng tin cậy, bố cục hợp lý, trình bày khoa học.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn cách ly xã hội vì dịch COVID-19, Nhưng Ban giám đốc Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tạo điều kiện và đặc biệt là nhờ sự nỗ lực của các học viên, giảng viên hướng dẫn, buổi bảo vệ luận văn trực tuyến của các học viên đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và đạt được kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận văn trực tuyến: