Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, từ 03/7 đến 10/7, hơn 600 sinh viên các lớp đại học chính quy K58 và cao đẳng chính quy C03 tiến hành bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp do các Khoa chuyên môn (Lâm học, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế) trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức.Theo đánh giá của Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, các em sinh viên đều thể hiện thái độ nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị, tự tin bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình; các khóa luận đều có chất lượng chuyên môn, đáp ứng được các yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp. Một số đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao và có thể tiếp tục thử nghiệm để đưa ra thí điểm. Các thành viên Hội đồng cũng đã góp ý, chia sẻ chân thành để sinh viên có cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề nghiên cứu.Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ nhằm khuyến khích, động viên và tạo cơ hội cho sinh viên được trình bày một vấn đề nghiên cứu trước Hội đồng khoa học mà còn đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá chất lượng Khóa luận của sinh viên.

Một số hình ảnh của Lễ bảo vệ khóa luận:


Hội đồng chấm khóa luận Khoa Kinh tế


Hội đồng chấm khóa luận Khoa Kinh tế


Hội đồng chấm khóa luận Khoa Tài nguyên & Môi trường


Hội đồng chấm khóa luận Khoa Tài nguyên & Môi trường


Hội đồng chấm khóa luận Khoa Tài nguyên & Môi trường


Hội đồng chấm khóa luận Khoa Lâm học