Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), thực hiện cuộc vận động “toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, lời nói đi đôi với việc làm, sáng ngày 18/5/2014, câu lạc bộ tình nguyện CS2-ĐHLN đã phát động ngày tình nguyện với nhiệm vụ: thu gom rác thải, phế liệu và làm sạch vệ sinh trong toàn bộ khuôn viên trường. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của nhiều thành viên và cộng tác viên của Câu lạc bộ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc và thiết thực trong việc tu dưởng phẩm chất đạo đức tác phong của thế hệ trẻ và góp phần vào việc đấu tranh chống các biểu hiện suy về  tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng… trong một bộ phận thanh niên học sinh hiện nay.

Hơn nữa, hoạt động của Câu lạc bộ tình nguyện của nhà trường, xét ở một phương diện nào đó còn là sự biểu hiện cụ thể lòng yêu quê hương, đất nước, nhất là trong tình hình chính trị đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Hồ chí minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc trong phong trào Cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc, một nhà văn hoá lớn của dân tộc Việt Nam và thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Tin, ảnh: Phạm Văn Sỹ