Cuộc thi do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và Đề án Ngoai ngữ Quốc gia 2020 chủ trì, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNN đăng cai tổ chức chắc chắn sẽ là một cầu nối mang sinh viên đến gần hơn với môi trường học tập - trau dồi Tiếng Anh chuyên nghiệp!