Attachments:
FileFile size
Download this file (Nghị quyết chuẩn y kết nạp Đoàn viên.pdf)Nghị quyết chuẩn y kết nạp Đoàn viên.pdf4356 kB