Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh,  sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng năm học 2021-2022. Sáng 06/9, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (Phân hiệu) tổ chức Tuần sinh hoạt công dân Sinh viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.


 
Tham dự buổi khai mạc có sự hiện diện của TS. Mai Hải Châu - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; quý thầy, cô là trưởng các đơn vị trực thuộc và các bạn Tân sinh viên đại học chính quy khoá 66 nhập học đợt 1, năm 2021.

Tuần sinh hoạt Công dân là hoạt động thường niên nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời giúp Sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Giúp cho sinh viên hiểu về Nhà trường, nắm chắc các quy chế, quy định về đào tạo, công tác Sinh viên, chế độ chính sách, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Mai Hải Châu chúc mừng đến toàn thể Tân sinh viên trúng tuyển và chính thức trở thành thành viên chính thức của Phân hiệu. Chia sẻ với các em tân sinh viên, TS. Mai Hải Châu nhấn mạnh: Đại học là môi trường học tập, rèn luyện mới, có nhiều khác biệt so với bậc học phổ thông nên ngay từ đầu các em phải xây dựng kế hoạch học tập, lộ trình, cách thức thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, các em cần rèn luyện thêm kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện, chuẩn bị hành trang cho tương lai.
 

TS. Mai Hải Châu phát biểu


Mở đầu cho chuỗi hoạt động Tuần sinh hoạt công dân Sinh viên năm 2021, TS. Mai Hải Châu giới thiệu đến đến toàn thể tân sinh viên những thông tin chung về
Phân hiệu (lịch sử, cơ cấu, quy mô, hoạt động…), Hiến pháp năm 2013, Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13; Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13…

Theo kế hoạch, Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên sẽ chia làm 02 khối diễn ra từ ngày 06-15/9 đối với các lớp khóa mới nhập học năm 2021. Sau khi kết thúc, mỗi sinh viên sẽ viết bài thu hoạch các nội dung được tiếp nhận.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động: