Sáng 13/7/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thuận, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản, mã số: 9549001.Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 737/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tênThành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Văn Chương

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Lê Xuân Phương

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

PGS.TS. Lê Quang Diễn

Phản biện 3

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6

TS. Nguyễn Quang Trung

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Bùi Duy Ngọc

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án “Công nghệ biến tính keo UF (Urea Formaldehyde) bằng PVA (Polyvinyl Alcohol) dùng để sản xuất ván dán“. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Trần Văn Chứ và PGS.TS. Vũ Mạnh Tường.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Thị Thuận trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản; mã số: 9549001 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Chương – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Về mặt học thuật: Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống công nghệ biến tính keo UF bằng PVA dùng để sản xuất ván dán; Luận án đã nghiên cứu sử dụng hợp chất PVA (polyvinyl alcohol) để bổ sung vào quá trình tổng hợp keo UF nhằm cải thiện một số chỉ tiêu chất lượng keo và chất lượng ván dán; Luận án đã xác định được lượng dùng PVA và tỷ lệ mol trong giai đoạn phản ứng cộng (F:U1) hợp lý để nâng cao chất lượng keo UF cũng như chất lượng ván dán.

Về mặt lý luận: Việc nghiên cứu đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học về công nghệ biến tính keo UF bằng PVA. Đây sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ biến tính keo dùng trong sản xuất vật liệu gỗ; Các kết quả nghiên cứu sẽ mở ra hướng mới cho công nghệ biến tính keo, đặc biệt là bổ sung chất biến tính để giảm hàm lượng formaldehyde dư trong keo.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thị Thuận đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Thị Thuận xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến Lâm sản cho NCS Nguyễn Thị Thuận.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án


GS.TS. Phạm Văn Chương – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệNghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thuận bảo vệ luận án trước Hội đồngPGS.TS. Lê Xuân Phương – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCSHội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án