Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 03 ngày (14, 15 và 16/1/2022), Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 cho các học viên cao học K27B chuyên ngành quản lý kinh tế qua hình thức trực tuyếnTham gia hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ gồm có các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực kinh tế thuộc trường Đại học Lâm nghiệp tại Hà Nội, các trường Đại học kinh tế, Đại học Nông lâm, Đại học công nghiệp, đại học tài chính Macketing TP. HCM và Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên nghiên cứu đề tài.

Tại mỗi hội đồng bảo vệ, theo thứ tự các học viên từ các điểm cầu được trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu trước hội đồng với thời gian tối đa 20 phút. Sau đó, các thành viên hội đồng cho ý kiến nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của luận văn. Học viên sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp và trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng. Các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận (online) và thống nhất cho điểm cũng như kết luận các nội dung cần chỉnh sửa.

Theo đánh giá chung của hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp khóa 27 B chuyên ngành quản lý kinh tế thì các kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, các số liệu trong luận văn được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư về nhiều thời gian, công sức trong quá trình thực hiện đề tài của học viên. Các luận văn sau khi được đánh giá và góp ý chỉnh sửa sẽ là nguồn tài liệu quý giải quyết yêu cầu thực tiễn của các địa phương, đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập.

Xin chúc mừng 67 học viên cao học K 27 B chuyên ngành Quản lý kinh tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai