Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 12/3/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa K28B chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng.

Tham gia hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng gồm có các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực lâm học và quản lý tài nguyên rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp Nam bộ và Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai.

Tại mỗi Hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội kết quả nghiên cứu của mình. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương nơi học viên công tác. Nhiều công trình nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao, có ý nghĩa thực tiễn, nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên rừng và giải quyết kịp thời khó khăn ở của địa phương.

Đánh giá chung của hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp khóa 28B chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng thì các học viên đã có sự chuẩn bị cẩn thận và hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra. Các luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc bảo vệ phát triển rừng tại các địa bàn học viên đang công tác.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: